Mgr. Róberta Nagyho, riaditeľa SOŠE Gbely, sme zastihli v jeho kancelárii a požiadali ho o krátky rozhovor, ktorý Vám prinášame.

Pán riaditeľ, už tretí rok ste vo funkcii riaditeľa SOŠE Gbely. Ako sa darí škole? Ste spokojný s prácou kolektívu a žiakov? Stretávame sa občas s názorom, že Vaša škola je v našom regióne menej známa…
Nuž, či sa škole darí alebo nie, by Vám možno lepšie povedali naši žiaci a zamestnanci. Ja osobne si myslím, že áno. A či som spokojný? Úplne spokojný rozhodne nie som, tak ako snáď každý vedúci pracovník, ale keď škola, jej zamestnanci a žiaci nemajú vážnejšie problémy, určite i moja spokojnosť narastá. A domnievam sa, že takéto obdobie práve prežívame. Či je naša škola menej známa? Viete, keby to naozaj tak bolo, asi by ste sa nestretli so žiadnym názorom na ňu, minimálne nie verejným. Každopádne, posledné 2 roky robíme veľa pre to, aby naša škola bola v maximálnej miere nielen známa, ale predovšetkým otvorená širokej verejnosti.
Čo všetko ponúka SOŠE Gbely na trhu vzdelávania?
Vzdelávacie aktivity na našej škole by som charakterizoval sloganom: „Bavia Vás počítače? Poďte k nám!“ Zameriavame sa predovšetkým na vzdelávanie v elektrotechnických odboroch. Najvyhľadávanejším je 4-ročný študijný odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK. V prvých dvoch ročníkoch získavajú žiaci, povedzme, všeobecný elektrotechnický základ a od tretieho ročníka si volia zameranie na AUTOMATIZAČNÚ TECHNIKU alebo SILNOPRÚDOVÚ TECHNIKU. Zložením maturitnej skúšky v tomto odbore získajú žiaci nielen maturitné vysvedčenie, ale zároveň aj výučný list. Nezabúdame ani na žiakov, ktorí majú záujem o učebné odbory. Týmto ponúkame  trojročný odbor ELEKTROMECHANIK so zameraním na SILNOPRÚDOVÚ TECHNIKU. Pokiaľ sú počas štúdia úspešní, môžu po získaní výučného listu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu ELEKTROTECHNIKY so zameraním na ENERGETIKU, ktoré končí maturitnou skúškou . Absolventi všetkých našich elektrotechnických odborov získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. Z neelektrotechnických odborov škola ponúka štúdium 4-, 3- alebo 2 – ročných stavebných odborov, konkrétne OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY so zameraním na MUROVANÉ KONŠTRUKCIE, MURÁR a STAVEBNÁ VÝROBA. Ďalej majú žiaci možnosť štúdia 3- ročného učebného odboru KRAJČÍR so zameraním DÁMSKE ODEVY, 2- ročného učebného odboru VÝROBA KONFEKCIE a novinkou je 3- ročný učebný odbor TECHNICKOADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK, ktorého vzdelávací program je zameraný na stavebníctvo. Súčasťou SOŠE Gbely je i školský internát, ktorý svojim žiakom ponúka pomerne lacné ubytovanie.

…pokračovanie zaujímavého rozhovoru o nemalých úspechoch SOŠE Gbely za posledné obdobie, neuveriteľnom množstve kontrol v SOŠE Gbely a iných zaujímavostiach sa dočítate v budúcom vydaní mesačníka Záhorí


.

INAT Rezanie laserom