Finančná správa spolu s Policajným zborom SR odhalila prípad korupčného správania sa príslušníkov Stanice colného úradu v Senici.

 

Ilustračné foto

 

Korupčné správanie sa vlastných zamestnancov je neakceptovateľné. Potvrdil to prezident finančnej správy František Imrecze pri prezentovaní prípadu korupčného správania sa piatich colníkov. „V spolupráci s políciou sme odhalili prípad korupcie aj v radoch finančnej správy, konkrétne v radoch niektorých príslušníkov Stanice colného úradu v Senici. Takýchto negatívnych príkladov však bolo od roku 2013, keď sme vyhlásili program nulovej tolerancie voči korupcii, len 23. A to na finančnej správe pracuje 9 400 ľudí. Viac ako 99% našich zamestnancov tak dodržiava všetky zákony a etický kódex zamestnanca,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze. „Odhalenie tohto prípadu colníkov dokazuje, že takéto prípady nebudeme tolerovať. Odhaľovanie korupcie vo vlastných radoch však nie je jednoduché, je potrebné mať priame dôkazy a je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi nami, našim kriminálnym úradom a políciou,“ dodal Imrecze.

 

 

Úspešným príkladom takejto spolupráce je práve prípad Hungary. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy od začiatku spolupracovala na prípade s NAKA. V tomto prípade bolo zistené, že od februára 2017 do septembra 2017 príslušníci Stanice colného úradu v Senici (Colný úrad Trnava) nad rámec oprávnení colníka vykonávali pri colnej kontrole aj kontrolu dodržiavania zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

 

 

Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy po hranice s ČR žiadali od vodičov za porušenie zákona úhradu priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vo forme finančnej hotovosti od 200 do 300 eur. Financie si pritom nechávali pre vlastnú potrebu. „Takéto správanie sa nebudeme tolerovať. Spracúvame návrh na ich postavenie mimo služby,“ povedal Imrecze.

Za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na 2 – 5 rokov.

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK