V utorok (26.9.) sme si na Súkromnej strednej odbornej škole Via Humana v Skalici pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy každoročne oslavuje 26.septembra už od roku 2001.

 

Cieľom Európskeho dňa jazykov je organizovať rôzne podujatia, ktoré by demonštrovali a zároveň oslavovali jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili záujem o učenie sa cudzích jazykov. Tento cieľ sme si stanovili aj na našej škole a prezentovali sme študentom celej školy nielen štyri cudzie jazyky, ktoré sa na nej vyučujú, ale oživili sme oslavu tohto dňa pridaním dvoch nových prezentácií. Ukrajinskí študenti, ktorí študujú na našej škole prvý rok, si pripravili prezentáciu ich o ich domovine v ukrajinskom jazyku.

 

Ďalšou novinkou bol súťažno-zábavný kvíz v slovenskom jazyku. Jednotlivé prezentácie boli realizované skupinkami študentov pod vedením ich vyučujúcich a ich hlavným zámerom bolo naučiť študentov základné frázy a zároveň prezentovať kultúru danej krajiny prostredníctvom hudby, módy a gastronómie. Študenti boli aktívne zapájaní do prezentácií prostredníctvom krátkych vedomostných súťaží. U druhý rok naša škola oslavuje tento deň touto interaktívnou formou, ktorá sa má nesmierne pozitívnu odozvu zo strany našich študentov.

 

Jana Obuchová

 


.
Toto je čítané

V malackom kine odznejú piesne The Beatles

V rámci 59. ročníka Malackej hudobnej jari vystúpi v utorok 23. apríla…

BM: Ustekana sobota