Centrum voľného času dňa 06.10. zorganizovalo ďalší ročník jesenného podujatia „Tekvicová strašidlá.“

 

Podujatiu prialo výborné počasie, ktoré signalizovalo bohatú účasť. Pod šikovnými rukami malých, väčších ale aj dospelých umelcov sa začali pomaly prebúdzať tekvice najrôznejších tvarov -veselé, zubaté, tajomné strašidlá sa objavovali všade tam, kde sa tvorilo.

Výtvory hodnotila porota, ktorá to ani tento rok nemala jednoduché. Ocenených bolo dvadsať prác, a však ostatné deti mohli získať cenu pri hrách v zbieraní gaštanov a metlobale. Na regulárnosť pravidiel dozerala bosorka Lucia, ktorá do súbojov neraz zasahovala rozhodcovskou metlou.
Deti, veríme, že sa Vám s nami páčilo a nezabudnite prísť aj o rok!

Ďakujeme Raiffeisen banke, ktorá prispela na ceny pre ocenených.
Cvečko


.

Je ok, ak nie si ok BSK