V nedeľu 8. októbra o 16.00 hodine sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica – Nositelia tradícií.

 

 

Podujatie, ktoré pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, Mesto a Správa mestského majetku v Gbeloch, si kládlo za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych kolektívov nášho regiónu smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a zoznámiť verejnosť s hodnotami folklórneho materiálu v ich interpretácii.

 

Po privítacom programe domácich gbelských spevákov sa divákom predstavili so svojimi súťažnými pásmami dvaja silní favoriti regiónu: folklórna skupina Bročané z Brodského a folklórna skupina Sobotište zo Sobotišťa.

 

Skupina Bročané pôsobí v Brodskom od roku 1969. Námety, piesne, tance, ktoré spracováva a uvádza vo svojich pásmach čerpá zo zvykosloví, zachovaných v obci až doposiaľ. Aby sa piesne uchovali i pre ďalšie generácie, vydala v roku 2001 spevník a postupne naspievala niektoré piesne i pre Slovenský rozhlas Bratislava a na CD nosič. Od roku 1995 sa Bročané zúčastňujú regionálnych súťaží a viackrát postúpili do krajského kola, účinkovali na mnohých folklórnych slávnostiach a festivaloch záhorského, myjavského i moravského regiónu. Zvláštnosťou brodčianskeho chotára bolo, že mal lúky medzi dvomi brehmi rieky Moravy. Pri obci mala Morava vždy dve korytá. Čo bolo treba urobiť, aby sa suché seno dostalo pod strechu, keď sa po dlhšie trvajúcich letných dažďoch rieka začala vylievať, priblížila folklórna skupina Bročané v pásme „Jak sa v Brodském uchítauo seno“.

 

 

Folklórna skupina Sobotište vznikla pred šestnástimi rokmi a pracovala najskôr pod záštitou Miestnej organizácie Slovenskej únie žien v Sobotišti. V roku 2016 založila občianske združenie. Svojimi vystúpeniami sa snaží spríjemniť rôzne slávnosti, oslavy a podujatia, konajúce sa v blízkom i vzdialenejšom okolí. Členovia folklórnej skupiny sú ľudia, ktorým je srdcu blízka ľudová hudba, ľudová pieseň aj ľudová slovesnosť. Je to skupina nadšencov, ktorí aj napriek svojej zaneprázdnenosti a rôznym pracovným povinnostiam chcú šíriť ľudové tradície a udržiavať ich aj pre budúce generácie. Oslavu ukončenia žatevných prác spracovali a na prehliadke uviedli v pásme „Dožinky“.

 

Odborná porota, PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička, Mgr. Jozef Burič, choreograf a odborný pracovník Národného osvetového centra v Bratislave a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní rozhodla, že obe folklórne skupiny z nášho regiónu postúpia do krajského kola.

Viera Juríčková
Záhorské osvetové stredisko Senica


.
Toto je čítané

Vysoké teploty sú pre domáce zvieratá rizikové

S horúčavami sa počas leta netrápia len ľudia. Riziko predstavujú aj pre psy,…

20 rokov