Manažér a právnik s vlastnou advokátskou praxou vstúpil do komunálnej politiky pred troma rokmi. Je nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva v Senici, riaditeľom neziskovej organizácie LUXOR a tento rok prvý raz kandiduje vo voľbách do VÚC, tiež ako nezávislý.

 

 

 

Zdá sa, že na svojej nezávislosti si dosť zakladáte. Dokáže však nezávislý poslanec bez podpory klubu skutočne docieliť nejaké zmeny?

Nezávislosť je môj životný postoj, ktorý sa zrkadlí vo všetkom, čo robím. Skúsenosti z Mestského zastupiteľsva v Senici ma utvrdili v tom, že ak odprezentuje rozumný návrh nezávislý kandidát, tak ho nemajú problém podporiť poslanci z rôznych klubov. Nie je to teda o členstve v nejakom straníckom klube, ale o schopnosti apelovať na zdravý rozum a navrhovať riešenia, ktoré sú efektívne z dlhodobého hľadiska.

 

Aké zmeny sa vám už v zastupiteľstve podarilo presadiť?

V spolupráci s ostatnými poslancami Mestského zastupiteľstva v Senici sa mi napríklad podarili presadiť zmeny pri dispozíciách s majetkom mesta, kedy sa ku všetkým pristupuje rovnako bez rozdielu. V minulosti mohli niektorí špekulovať, že si kúpia pozemky ako súkromné osoby, pretože pre súkromné osoby sa určovala cena inak ako pre firmu. Dnes už to tak nie je. Poukazujem na nezmyselné predaje a dnes už plynie slušné nájomné z nepredaných nehnuteľností, čo je z dlhodobého hľadiska pre mesto výhodnejšie.

 

Ľudí však určite bude momentálne najviac zaujímať, aké zmeny chcete v prospech okresu presadiť vo VÚC.

Hovoríme najmä o schopnosti pozitívne vplývať na výšku rozpočtu pre okres. V našom okrese pociťujeme množstvo nedostatkov, ktoré spadajú do kompetencie VÚC. Stačí sa pozrieť na domovy sociálnych služieb (DSS). Prečo sa v niektorých okresoch investovalo do nich viac? Výhovorky typu, že budova nepatrí do vlastníctva VÚC, ako je tomu v prípade senického domova sociálnych služieb, ľudí nezaujímajú. Potrebujú žiť v slušnom prostredí. Prečo VÚC do niektorých zariadení investuje a iné financuje len v rozsahu zákona? Všetci sme obyvateľmi Trnavského samospráveho kraja. Zaslúžime si férové prerozdelenie finančných prostriedkov a investícií.

 

Ďalšie oblasti, ktoré ľudí určite zaujímajú, sú doprava, školstvo a cyklotrasy. Ako sme na tom v súčasnosti s nimi?

Nechcem vyznieť ako pesimista, ale rozhodne by sme mali byť na tom oveľa lepšie. Prísľuby, ktoré okres Senica dostal pre oblasť dopravy, sa neplnia. Už dávno sme tu mali mať nové cesty, ktoré by zlepšili prejazdnosť mesta, zvýšili kvalitu života, ovzdušia a prispeli k väčšej bezpečnosti obyvateľov. O cyklotrasách ani nehovorím. Tam sa VÚC tiež dlhodobo pohybuje na úrovni sľubov. A výsledok je taký, že dva mesiace pred voľbami doručí oznámenie, že zaplatí projektovú dokumentáciu k cyklotrase v Senici, predým bol tiež len projekt Generel cyklistickej dopravy, ale realizácia nie je. Pokiaľ ide o školstvo, čelíme podobným problémom, ako zvyšok Slovenska. Klesá nám záujem o stredoškolské učňovské odbory, pričom dopyt po ich absolventoch narastá. V každej z týchto oblastí je potrebné naštartovať proces zmien. VÚC momentálne čerpá z výhod kontinuálne sa zvyšujúceho rozpočtu. Je z neho treba pre okres získať čo najviac.

 

Čiže kvalitné zastúpenie okresu Senica vo VÚC by mohlo tieto problémy vyriešiť?

Bude to beh na dlhé trate, ale treba už konečne začať. Objektívne si dovolím tvrdiť, že dosiahnuť sa dá viac, ako sa podarilo súčasným zastupiteľom Senice vo VÚC za posledné štyri roky. Áno, bijú sa do pŕs, že sa tento rok opravila aj cesta II/500 z Dojča po križovatku na Borský Mikuláš, ale jednak sa tak udialo až po tom, ako Okresný dopravný inšpektorát pohrozil, že tú cestu pre jej katastrofálny stav uzavrie, a jednak by tiež asi bola na mieste otázka, čo robili predchádzajúce tri roky? Aby sme dosiahli nejaké zlepšenie, potrebujeme skutočný výtlak vo VÚC, ktorý tam teraz evidentne nie je.

 

Prečo by mali ľudia voliť práve Vás?

Tí, ktorí sledujú zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici vedia, že viem vystúpiť a prezentovať aj nepríjmné veci, ak majú byť v prospech mesta. Na to by som rád nadviazal i vo VÚC, pretože v mnohých oblastiach sa ich kompetencie prekrývajú a je potrebné bojovať za správnu vec na oboch frontoch. Ako advokát pravidelne zastupujem klientov, ktorí potrebujú pomôcť a presadzujem ich záujmy, vďaka čomu som zvyknutý prezentovať iné pohľady na vec a reagovať na neprimerané odpovede. Ako zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie LUXOR som prakticky preukázal, že i malá nezisková organizácia, za ktorou stoja dvaja ľudia (ja a manželka) dokáže pomáhať a realizovať veci v relatívne vo veľkom rozsahu. Racionálny prístup je potrebné priniesť i do VÚC. Nie je potrebné hľadať okamžité a často nákladné riešenia, ale naopak riešenia, ktoré sú efektívne a udržateľné z dlhodobého hľadiska a budú mať z nich prospech všetci ľudia.

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, 34 r.
Vyštudoval manažment a právo. Je zakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie LUXOR, ktorá sa zameriava na realizáciu podujatí pre rodičov s deťmi. Je ženatý, má dve dcéry.


.
Toto je čítané

Historické potulky Malackami tento rok v novej podobe

K letu v Malackách patria už desať rokov historické potulky Malackami. Tento…

HAŠŠO 6/2024