Záhorské múzeum v Skalici pozýva verejnosť na výstavu venovanú tradičným a súčasným podobám ľudového odevu na Záhorí.

 

 

 

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.
Panelová časť výstavy charakterizuje druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí, jednotlivé krojové komplety, rôzne krojové súčiastky a ponúka podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. K vystaveným exponátom zo zbierkového fondu etnológie Záhorského múzea patria okrem kompletných odevov na figurínach aj osobitne vystavené súčiastky odevov, dokumentujúce ich rôznorodosť. Kým mužský odev zastupujú najmä vesty (lajblíky), košele a kožuchy, zo ženského odevu sú to rubáše, sukne, kacabajky a čepce. Poslednú časť výstavy predstavujú fotografie dokumentujúce súčasnú podobu ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré skrátenou formou zachytávajú postup ich obliekania.
Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. a PhDr. Richard Drška. V kultúrnom programe vernisáže vystúpi Mužský zbor Kúcané.

 

Názov podujatia:         Ľudový odev na Záhorí  – tradícia a dnešok                    
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:           vernisáž výstavy 8. decembra 2017  o 16.00 hod.
výstava potrvá do 23. februára 2018   

 

 

Záhorské múzeum vydalo k výstave rovnomenný katalóg. V predaji bude i kniha etnológa Mojmíra Benžu s názvom Tradičný odev Záhoria.

Dita Csütörtökyová


.

Lakovanie a Pieskovanie