Falzifikáty parfumov svetových značiek ako aj fľašky s nelegálnym alkoholom zlikvidovali bratislavskí colníci. Viac ako 11 tisíc kusov falšovaného tovaru v hodnote vyše 30 tisíc eur skončilo na skládke v Zohore.

 

 

Colný úrad Bratislava v uplynulých dňoch likvidoval zadržaný tovar. Na skládke v Zohore skončilo 9 100 ks falzifikátov parfumov svetových značiek, 1 049 ks spotrebiteľských balení liehu, 849 ks mazacieho prípravku a 44 fliaš piva.  Celková hodnota zlikvidovaného tovaru bola 30 734 eur.

 

Vlastníci uvedeného tovaru nevedeli preukázať jeho pôvod a tak podľa zákona prepadol v prospech štátu. V prípadoch, kedy sa preukázalo, že išlo o tovar porušujúci práva duševného vlastníctva, majitelia a zástupcovia vlastníkov ochranných známok vyslovili súhlas s jeho zničením.

 

Druh tovaru Množstvo Hodnota
Parfumy 9 100 ks 15 236,00 €
Lieh 1 049 ks SBL 11 909,44 €
Pivo 44 ks 19,80 €
Mazací prípravok SD-40 879 ks 3 569,16 €
11 072 ks 30 734,40 €

.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

20 rokov