V Bratislave sa od 9. do 11. novembra 2017 uskutočnilo celoslovenské finále jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Po úspechu v krajskom kole sa na ňom zúčastnil aj Dušan Daniel, mimoriadne nadaný študent 4. ročníka gymnázia Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách.

 

 

Darilo sa mu skvele: vybojoval si postup na prestížnu medzinárodnú vedecko-technickú súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa bude konať na budúci rok v máji v americkom Pittsburgu.

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporiadala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku jubilejný 20. ročník atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Mladí ľudia prezentovali svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou posterovej prezentácie alebo trojrozmerného exponátu. Ich projekty hodnotila odborná komisia zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov. Na celoslovenskom finále súťaže sa prezentovalo 74 vedecko-technických projektov a výskumných prác zo Slovenska a 10 z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska. Vo veľkej konkurencii vynikala Dušanova prezentácia i obhajoba práce s názvom „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore ??“. Dokázal v nej, že operácie na Hilbertových priestoroch umožňujú vytvoriť jednotnú teóriu pre zdanlivo úplne odlišné oblasti matematiky. Pomocou tejto teórie zovšeobecnil Levi-Civitov symbol v priestore funkcií, čím vytvoril objekt so spojitými indexmi. Takto vznikol všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v matematike, fyzike či v bežnom živote.

 

Výsledky finále Dušan zhodnotil skromne: „Pre mňa samotná cena až tak veľa neznamená. Som šťastný, že sa z toho veľmi tešia rodičia, moji najbližší, v našej škole a kamaráti z Matematickej spoločnosti pôsobiacej pri našej škole.“

Dušan, ďakujeme za vydarenú reprezentáciu a želáme veľa šťastia v medzinárodnej súťaži v Pittsburghu.

 

Spojená škola sv. F. Assiského


.

BM: Ustekana sobota