V sobotu 25. novembra sa v zasadačke Jednoty Senica konala Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Senica.

 

 

Delegáti jednotlivých futbalových klubov si na nej volili nového predsedu ObFZ Senica, ako aj členov Výkonného výboru, predsedov revíznej, disciplinárnej a odvolacej komisie, ako aj delegátov za ObFZ Senica na volebnú konferenciu ZsFZ, ktorá bude 12. januára v Nitre. Potešiteľné bolo, že konferencia mala 100%-nú účasť, keď prišli delegáti zo všetkých 47 klubov.

Samotná konferencia bola zvolaná v zmysle stanov ObFZ, viedol ju člen Výkonného výboru (VV) ObFZ Senica Miroslav Guček, ktorý medzi hosťami konferencie privítal aj prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika či predsedu ZsFZ Pavla Šipoša.
 

Peter Pobuda

 

Správu o činnosti ObFZ Senica za predchádzajúce volebné obdobie predniesol jej predseda Jozef Rosa, správu o hospodárení sekretár Miroslav Maca a správu revíznej komisie Marián Kocák.

Po predstavení jednotlivých kandidátov a plodnej diskusii, v ktorej vystúpili Ľubomír Pavlík z Cerovej, Anton Emrich z Mor. Sv. Jána, Peter Pobuda z Mokrého Hája a Marián Rehuš z Rovenska, sa pristúpilo k samotným voľbám.

 

Novým predsedom Miroslav Guček

Na funkciu predsedu ObFZ Senica kandidoval opäť Jozef Rosa zo Senice a člen VV ObFZ Miroslav Guček z Radošoviec. V prvom kole získal viac hlasov Guček, no keďže to nebola 2/3 väčšina, muselo rozhodnúť druhé kolo a v ňom vyhral opäť Guček pomerom hlasov 35:12.

Do VV za okres Senica, ktorý je v ňom zastúpený štyrmi členmi, kandidovalo 11 záujemcov. V prvom kole na základe počtu hlasov do VV boli zvolení Rastislav Španka z Rybiek, Ľubomír Rybár z Bor. Sv. Jura a Dušan Manďák zo Senice. O štvrtom členovi muselo rozhodnúť druhé kolo, keďže Dušan Koníček zo Senice a Peter Koprla z Hlbokého mali rovnaký počet hlasov. Druhé kolo vyhral Koprla 15:13.

O dve miesta do VV za okres Skalica, pričom tretím je automaticky nový predseda ObFZ Guček, sa uchádzali štyria kandidáti a tu bol v hlasovaní doslova horor, keď sa rozhodlo až v 4. kole. Hneď po prvom kole bol istý Jozef Šedivý z Vrádišťa, no Peter Biskupič z Radimova a Boris Malík z Unína mali v prvých troch kolách vždy rovnaký počet hlasov, až vo 4. kole vyhral Biskupič 9:7.

V hlasovaní za predsedu revíznej komisie v súboji Mariána Kocáka z Pop. Močidlian a Ľubomíra Vričana zo Smrdák vyhral Kocák 30:13.

Na predsedu odvolacej komisie bol jediný kandidát Eduard Jurovatý zo Senicaa bol aj schválený.

Na predsedu disciplinárnej komisie boli dvaja kandidáti, Ľuboš Štora zo Sekúľ zdolal Petra Sameka zo Senice 27:17.

Z piatich kandidátov na volebnú konferenciu ZsFZ do Nitry za ObFZ Senica boli schválení Ľubomír Pavlík z Cerovej (28 hlasov), Miroslav Maca z Mokrého Hája (23) a Milan Šraga z Rybiek (22), dostatočný počet hlasov nezískali Emil Kukan z Jablonice (20) a Michal Šimon z Brodského (18).

 

Miroslav Guček s predsedom SFZ Jánom Kováčikom
Miroslav Guček s predsedom SFZ Jánom Kováčikom


S akými predstavami vstupuje do svojho volebného obdobia nový predseda ObFZ Senica Miroslav Guček?

„Aj keď sú v nozvolenom VV z prevažnej väčšiny noví ľudia, veľa času na zapracovanie mať nebudú. Musíme plynule nadviazať na prácu starého VV a postupne zavádzať svoje pravidlá, nesmie to však trvať dlho. Musí sa zlepšiť komunikácia s klubmi, musí byť cítiť aj ich dôvera k nám, každý člen dostane svoju úlohu, ktorú bude treba splniť. Kluby musia pocítiť našu prácu a musia byť s ňou spokojné, inak nemá význam. Musí sa rozšíriť aj spolupráca s nadriadenými, so ZsFZ a aj so SFZ, aj dedinské kluby by mali pocítiť, že na nich myslia aj tam hore. Je toho veľa na zlepšenie, dúfam že postupne sa nám to spoločne podarí zvládnuť.“

 


.

INAT Rezanie laserom