Približne rok po tom, čo sa do budovy Inkubátora na Bernolákovej ulici presťahoval z Radlinského ulice mestský úrad, prišla na túto adresu aj mestská polícia (MsP). Nové pracovisko MsP funguje od prvej chvíle naplno a má za sebou už aj oficiálne slávnostné otvorenie.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

Náčelník malackej MsP Ivan Jurkovič v úvodnej prezentácii priblížil, ako prebiehala genéza budovania nového pracoviska: Pôvodné sídlo mestskej polície na Radlinského ulici bolo dlhodobo nevyhovujúce: od priestoru pre stránky, kancelárií náčelníka, administratívneho zamestnanca, vedúceho výkonu služby, technika a vedúceho oddelenia preventívnych aktivít, cez šatne mužov i žien s nedostačujúcimi skrinkami, až po stiesnené priestory stálej služby.“Zo starého zariadenia miestností sa nedalo presťahovať takmer nič. Nevyhnutné bolo premiestniť počítačovú sieť, rádiovú sieť, vysielacie stanice, pult centrálnej ochrany, kamerový systém, telefóny a ďalšiu techniku. V nových priestoroch ju napriek náročnosti nainštalovali bez problémov aj preto, že nábytok je vyrobený presne na mieru tak, aby zodpovedal všetkým požiadavkám.

 

Existovali viaceré varianty, do ktorých priestorov Inkubátora by sa mala mestská polícia nasťahovať. „Konečné rozhodnutie zohľadňuje všetky priestorové, technické a situačné nároky. Spoločnými silami sa podarilo vybudovať dôveryhodné a dôstojné pracovisko,“ doplnil náčelník MsP. Dobrý pocit z nového pracoviska znásobuje skutočnosť, že príslušníci mestskej polície majú k dispozícii aj nové vozidlo. „V prvom rade mi záleží na tom, aby Malacky boli bezpečným mestom. Ako zamestnávateľ príslušníkov mestskej polície musím dbať o ich zdravé pracovné prostredie, a preto sme do toho išli. V nových priestoroch sa odstránilo veľa prevádzkových problémov a verím, že to bude fungovať. Mestskej polícii želám čo najmenej zásahov a čo najviac správnych rozhodnutí v prospech všetkých Malačanov, aby naďalej bola stabilnou súčasťou mesta,“ povedal počas oficiálneho otvorenia primátor Juraj Říha.

 

Mestská polícia sídli v priestoroch bývalej recepcie Inkubátora  a v priľahlých miestnostiach na adrese Bernolákova 5188/1A.

  • pevná telefonická linka: 034 772 38 33
  • bezplatná tiesňová linka: 159

 

Ďalšie informácie nájdete na www.msp.malacky.sk a na facebookovej stránke Mestskej polície Malacky.

 

Ingrid Sochorová


.

BM: Festival Záhrad