Starosta obce Moravský Svätý Ján v spolupráci s ŠK JÁŇAN Vás srdečne pozývajú na 11. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja detí a dospelých O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2017.

  • Deti ročníky narodenia 2000 a mladší budú hrať 28.12. so začiatkom o 8:30, bez štartovného.
  • Muži a ženy neregistrované budú hrať 29.12. o 8:30.
  • Muži a ženy registrované budú hrať 29.12.2016 o 12:30.
V kategóriách mužov a žien je štartovné 3€. Hrá sa v telocvičniach Základnej školy Sekule vstup od školského ihriska. Obidva dni je zabezpečený platený bufet.
Prihlášky je potrebné zaslať na info@skjanan.sk do 27.12. do 18:00, kvôli príprave. Bližšie informácie nájdete na web stránke www.skjanan.sk alebo  emailom info@skjanan.sk.

Príďte stráviť deň pohybom a športom.


.

BM: Ustekana sobota