O ochrane prírody, triedení odpadu, šetrení energiami a ďalších environmentálnych otázkach sa veľa hovorí. Neraz zostane len pri slovách, o to viac poteší, ak niekto prezentuje konkrétne spôsoby a riešenia vážnych problémov súčasnosti. Napríklad tak, že porozpráva najmladšej generácii Malačanov o prírodnom bohatstve Zámockého parku a jeho ochrane.

 

Foto: MŠ Záhorácka

„Rada by som sa poďakovala zamestnankyni mestského úradu Janke Chválovej, ktorá si našla čas pre naše deti z Materskej školy na Záhoráckej. Prišla a veľmi pútavo a primerane veku im priblížila Zámocký park a jeho prírodné tajomstvá. Pripomenula nutnosť šetrenia s vodou či elektrinou a porozprávala o tom, aké je dôležité triediť odpad. Aj naše deti jej dokázali, že veľa vedia. Pomocou rozprávky o smutnom vláčiku ukázali, ako vedia separovať. V našej škôlke si vážime, že k nám pani Chválová zavítala a ďakujeme jej,“ píše vo svojom maile učiteľka z MŠ Záhorácka Jana Mikuličová
Samozrejme, že nás to veľmi potešilo a zároveň sme chceli vedieť o stretnutí viac. Zašli sme preto priamo za našou kolegyňou z Útvaru výstavby a životného prostredia. „Rovnako ako minulý rok, aj teraz sme na žiadosť učiteliek boli detičkám prednášať o ekológii. Škôlka na Záhoráckej je zameraná na environmentálnu výchovu. Ako napísala pani učiteľka v maile, pre deti bola pripravená rozprávka o vláčiku, ktorý mal tri vagóny: modrý viezol použitý papier, žltý plasty a zelený sklo. Podľa toho deti triedili odpad do jednotlivých vagónikov. Ja som však tentoraz zamierila aj do inej oblasti, než sú odpady. Pripravila som si rozprávanie o Zámockom parku,“ priblížila J. Chválová. V materiáli, ktorý priniesla škôlkarom, sa na obrázkoch striedajú predstavitelia fauny i flóry známej a významnej zelenej plochy Malaciek. „Porozprávala som deťom, aké stromy rastú v Zámockom parku, aké majú listy, ale aj o ďalších tamojších rastlinách, napríklad o hubách. Zaujalo ich, aké vtáčiky tam hniezdia a podobne. A verte, aj dosť vedeli,“ povedala referentka na adresu šikovných škôlkarov.

Pripomenula, že s týmito deťmi robí rôzne súťaže aj spoločnosť TEKOS spolu s Envipakom, napríklad v zbere druhotných surovín, za čo už získali nejedno ocenenie. A čo hovorí na pochvalu, ktorá prišla z MŠ Záhorácka na jej adresu? „Veľmi ma to potešilo a je to od paní učiteliek naozaj milé. V škôlke panuje rodinná atmosféra a čo je obzvlášť dobré, mladšie deti spolupracujú so staršími a veľa sa od nich naučia. Som rada, že sa témam ochrany životného prostredia venujú od útleho veku a verím, že im to vydrží, aj keď vyrastú,“ uzavrela s úsmevom J. Chválová.

Ingrid Sochorová


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

BM Záhada Vedy