Mestské zastupiteľstvo v Malackách na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí 7. decembra rokovalo aj o rozpočte mesta. Tento dôležitý dokument prešiel bez pripomienok tak, ako bol navrhovaný.

 

Primátor mesta Juraj Říha

 

Z celkového počtu 18 poslancov MsZ bolo prítomných 14, pričom všetci hlasovali ZA. „Ide o posledný rozpočet tohto volebného obdobia. Potvrdzujeme ním trend budovania, resp. investícií. Hrdo sa hlásim k tomu, že čo sa týka investovania, opäť budeme lídrom v regióne,“ vyhlásil pri predkladaní návrhu rozpočtu primátor Juraj Říha.

 

Najrozsiahlejšie projekty

Najväčšou investíciou roka 2018 bude rekonštrukcia verejného osvetlenia za 1,1 milióna €. Okrem výmeny starých svietidiel za LED technológiu sa odstránia havarijné stavy na stožiaroch a v niektorých lokalitách zmiznú vzdušné vedenia. Práce sa začnú v januári.

V budúcom roku sa kontinuálne nadviaže na doterajšiu opravu kaštieľa. 400 tisíc € je rozpočtovaných na rekonštrukciu reprezentačných sál. Podľa plánu by mali byť hotové ešte v prvom polroku a ich súčasťou bude aj stála sobášna sieň.

Kontinuita čaká aj materskú školu. Vedenie mesta pokračuje v začatej línii postupnej obnovy a plní svoj záväzok, že v tomto volebnom období zrekonštruuje všetky pracoviská MŠ. Najväčšia oprava čaká škôlku na Kollárovej, kde je schválených 227 tisíc € zo zdrojov mesta a spoločnosť Pozagas prispeje 33 tisícmi. Vzhľadom na rozsah plánovaných prác sa predpokladajú vyššie náklady, a tak počas roka bude zrejme potrebné dofinancovanie do výšky 400 tisíc.

Veľká suma je určená aj na rekonštrukciu ulíc a chodníkov – 300 tisíc €. Na jar sa predpokladá dokončenie posledného z vnútroblokov na Ulici 1. mája a nasledovať budú parkoviská pri Centre voľného času, vnútroblok na Ulici Martina Rázusa, chodník na Skuteckého, chodník pri Lidli a asfaltovanie Veľkomoravskej.

 

„Menšie“ investície

Pripravuje sa kompletná obnova detského ihriska v Zámockom parku (100 tisíc €). Jej súčasťou bude aj zrušenie oplotenia, takže už nebude v areáli futbalového štadióna, ale stane sa súčasťou parku. Počas roka sa počíta s opravou ďalších detských ihrísk a s vybudovaním úplne nového ihriska na sídlisku Domky.

Plánuje sa komplexná rekonštrukcia dvora Základnej školy Dr. J. Dérera,. V jej areáli vyrastie nové multifunkčné ihrisko, na ktoré okrem mesta prispeje aj spoločnosť Pozagas (32 tisíc €) a predseda vlády SR Robert Fico zo svojej rezervy (10 tisíc €). Športovisko bude mať najvyšší štandard vrátane gumeného povrchu a predláždenia všetkých chodníkov. Dérerka bude mať opravenú aj kotolňu a kanalizáciu. Do Základnej školy na Záhoráckej ulici sa investuje 30 tisíc € na reguláciu kúrenia.

 

Rozpočet je „živý organizmus“

Na programe je aj druhá etapa zateplenia ZŠ Záhorácka (prvá sa realizovala počas tohtoročných letných prázdnin). Financie na tento projekt síce v rozpočte zatiaľ nie sú schválené, avšak budú súčasťou prvej zmeny rozpočtu, do ktorej sa premietne nápočet podielových daní pre samosprávy. Predpokladá sa, že z tohto zdroja sa navýšia financie aj na ďalšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov. Podľa vývoja mestských financií sa bude rozpočet postupne upravovať aj pre nadstavbu a rekonštrukciu Mestského centra sociálnych služieb či pokračovanie opravy športového areálu v Zámockom parku.

 

Dotácie mesta

Mesto navyšuje dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení. Najväčšie združenia seniorov dostanú na svoju činnosť takmer 2 tisíc € na rok, čo predstavuje v porovnaní so začiatkom volebného obdobia 10-násobné zvýšenie (vtedy mali okolo 200 € ročne). Podpora športovcov zostáva na rovnako vysokej úrovni, pričom vedenie mesta sa bude znovu snažiť zapojiť do financovania tejto oblasti aj podnikateľov. Reprezentatívnymi športmi naďalej zostávajú futbal, hádzaná, stolný tenis a atletika.

 

Mestské podujatia

Tradičnými podujatiami zostávajú Prvomájové Malacky, Deň detí a Adventné Malacky. Novinkou sú Novoročné Malacky a opäť si zopakujeme rodinný Malacký piknik. Mesto opäť podporí Malackú šošovicu a výrazne sa zapojí do jesenného Októberfestu.

 

Posledný rozpočet tohto volebného obdobia

Na jeseň 2018 nás čakajú komunálne voľby. Posledné riadne rokovanie aktuálneho zastupiteľstva je naplánované na 25. októbra – tam bude vedenie mesta predkladať bežný rozpočet na rok 2019, pričom kapitálový rozpočet už bude nastavovať vedenie mesta a zastupiteľstvo, ktoré vzíde z komunálnych volieb. „Rozpočet na rok 2018 je schválený jednohlasne, čo ma teší. Spolupráca s mestským zastupiteľstvom v Malackách je na špičkovej úrovni a na rozdiel od iných miest na Záhorí funguje. Poslancom ďakujem za celoročnú spoluprácu a podporu. Možno si mnohí myslia, že po prijatí rozpočtu a pred sviatkami by sme si mohli trochu vydýchnuť, avšak my už teraz projektujeme stavby, ktoré sa začnú realizovať na jar,“ uzavrel primátor.

 

ROZPOČET MESTA 2018

Príjmy a výdavky: 15 574 709 €

 

 • 6,3 mil €   financovanie školstva
 • 692 000 €  ochrana životného prostredia a spracovanie komunálneho odpadu
 • 474 000 €  šport a fungovanie AD HOC
 • 884 000 €  sociálne veci a prevádzka MsCSS
 • 414 000 €  kultúra a činnosť Mestského centra kultúry

 

Najväčšie investície:

 • 1,1 mil €   rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • 400 000 €  rekonštrukcia reprezentačných priestorov v kaštieli
 • 227 000 €  modernizácia MŠ na Ulici J. Kollára
 • 300 000 €  rekonštrukcia ciest a chodníkov
 • 100 000 €  kompletná obnova detského ihriska v Zámockom parku
 •  30 000 €  regulácia kúrenia v ZŠ Záhorácka

 

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov