V piatok (22.12.2017) sa na 2. ZŠ Komenského v Senici uskutočnil prvý ročník Vianočných trhov. Toto podujatie si v rámci školy navrhla trieda 6.B, konkrétne s nápadom prišla žiačka z tejto triedy, Petra Bobeková.

 

Na fotografii je časť triedy 6.B a pán Caboň z Psieho útulku. Finančná čiastka bola v piatok (22.12.) odovzdaná priamo v útulku.

 

Keďže trhy sa uskutočnili v posledný deň pred nástupom na vianočné prázdniny, počas prvých 3 vyučovacích hodín a to iba pre žiakov tejto školy, nebolo veľa času na predaj rôznych Vianočných prekvapení. I keď pravdou je, že samotná príprava trvala deťom týždne, keďže takmer viac ako mesiac vopred si deti zo všetkých tried sami pripravovali vlastnoručne zhotovené vianočné ozdoby v podobe anjelikov, vločiek, pohľadníc, sviečok a svietnikov, stromčekov, ale aj náramkov, napečených dobrôt a rôznych drobností, ktoré potešili každého.
 

Išlo o dobročinnú akciu s cieľom vyzbierať finančné prostriedky pre Senický psí útulok a tým pomôcť nevinným zvieratkám v ich tak často ťažkých životných skúškach, kedy potrebujú najmä lekársku starostlivosť, ktorá je v dnešnej dobe veľmi nákladná a žiadne z detí si nenárokovalo na náklady spojené s prípravou tohto podujatia.
 

Za dve hodiny nebolo z množstva drobností už čo predávať, keďže sa všetko rozpredalo a tak nastal čas rátania výnosu. Čiastka, ktorou žiaci i učitelia svoju snahu vlastnoručne vyrobených výrobkov ocenili, prekvapila každého z nás.

A tak dňa 22.12., iba 2 dni pred Vianocami, žiaci 6.B z 2.ZŠ Komenského, osobne odniesli a odovzdali neuveriteľnú sumu 1.280 Eur Psiemu útulku v Senici.

Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli v prvom rade svojou prácou, teda deťom, rodičom, celému učiteľskému zboru aj vedeniu školy. Všetci finančnou podporou prispeli na dobrú vec a Vianočné chvíle pokoja, porozumenia a vzájomnej spolupatričnosti prejavili aj našim verným kamarátom – psíkom.

 

Marcela Macková, Triedny učiteľ 6.B


.

BM: Ustekana sobota