V najbližších týždňoch sa budú v Malackách pohybovať energetici a výškové plošiny. Začal sa totiž najrozsiahlejší projekt tohto roka – II. etapa modernizácie verejného osvetlenia.

 

 

Investícia presahuje milión eur. Po prvých 14 uliciach, kde sa verejné osvetlenie modernizovalo na jar 2016, teraz prídu na rad ďalšie lokality mesta. Okrem výmeny starých svietidiel na modernú LED technológiu sa budú odstraňovať havarijné stavy na stožiaroch.  Tam, kde to bude možné, pôjdu vzdušné vedenia pod zem.

Kvôli odborným prácam budú lampy verejného osvetlenia občas svietiť aj počas dňa.

 

-lp-


.