Primátor Malaciek Juraj Říha poslancom MsZ odprezentoval splnené prioritné ciele za rok 2017. Sú rozdelené do šiestich základných oblastí (Obchvat mesta a životné prostredie, Doprava, Rekonštrukcia ulíc, Rekonštrukcia škôlok, Základné školy a bezpečnosť, Kultúra a šport). Prinášame vám ich stručný prehľad.

 

Primátor mesta Juraj Říha

 

 

Obchvat mesta a životné prostredie

 • príprava tendra na stavebnú dokumentáciu k novej diaľničnej križovatke D2 – Rohožník
 • príprava procesu posudzovania vplyvov EIA k ďalšej diaľničnej križovatke D2 – Motel M
 • vysporiadané pozemky od Vojenských lesov
 • dobudovaná kanalizácia na Ulici Duklianskych hrdinov
 • začiatok výstavby kanalizácie na Stupavskej ulici
 • kompletne zrekonštruované LED osvetlenie Nového cintorína
 • zrealizovaná súťaž a financovanie kompletnej výmeny LED svietidiel

 

Doprava

 • spustená celomestská hromadná doprava
 • zrekonštruované spevnené plochy zastávok s novými dizajnovými prístreškami
 • obstaraný nový sociálny taxík
 • nové parkoviská na Pribinovej ulici s rekonštruovaným chodníkom a LED osvetlením
 • zrekonštruované parkoviská pri Novom cintoríne aj s novým LED osvetlením

 

Rekonštrukcia ulíc

 • kompletne obnovená komunikácia Cesty mládeže po Nový cintorín
 • zrekonštruovaná Lesná ulica s komunikáciou a chodníkmi
 • zrekonštruovaný vnútroblok v križovatke Pribinova – Ulica 1. mája
 • zrekonštruovaný vnútroblok za Mestským centrom sociálnych služieb
 • zrekonštruovaný vnútroblok pri Spojenej škole s chodníkmi od Záhoráckej po Ulicu 1. mája

 

Rekonštrukcia škôlok

 • nová škôlka pre 50 detí na Bernolákovej ulici
 • dokončenie rekonštrukcie hlavného pavilónu škôlky na Bernolákovej ulici
 • zateplenie a nová fasáda s chodníkmi v škôlke na Rakárenskej ulici
 • komplexne zrekonštruovaná škôlka na Hviezdoslavovej ulici

 

Základné školy a bezpečnosť

 • zateplenie polovice budov s novou fasádou a vstupným chodníkom v ZŠ Záhorácka
 • nové LED osvetlenie telocviční v ZŠ Záhorácka
 • výmena podláh vo všetkých triedach a jedálni v ZŠ Záhorácka
 • dokončené chladenie átria a stavebné úpravy školského klubu detí v ZŠ Štúrova
 • nové terénne vozidlo mestskej polície
 • otvorené moderné sídlo mestskej polície

 

 

 

Kultúra a šport

 • kompletne zrekonštruovaná strecha s komínmi Pálffyovského kaštieľa
 • reedícia Záhoráckeho slovníka
 • nové podujatie Malacký piknik
 • otvorenie školských dvorov pre rekreačný šport
 • zrekonštruované spoločné šatne a mužské sprchy v športovej hale
 • nové wellness centrum v športovej hale
 • zrekonštruovaná polovica šatní a spŕch vo futbalovom štadióne

 

Redakcia Malackého hlasu


.

Osobnosti kraja BSK