V dňoch 23. až 28. septembra 2010 sa primátori a starostovia okresu Senica zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty. Uskutočnila sa v súlade s uznesením Rady Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) o novej koncepcii pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Záhorie. Uvedené uznesenie vyplýva z novoprijatého zákona o turizme a cestovnom ruchu. Cesta bola pripravovaná dva roky.

Účastníci pracovnej cesty precestovali autobusom vyše 3000 km. Za 6 dní navštívili Švajčiarsko, Francúzko a Taliansko, stretli sa s predstaviteľmi samospráv, od ktorých získali cenné poznatky, ktoré môžu využiť pri organizovaní a propagácii turizmu.

Pozreli si viacero fariem a prijali pozvanie aj na obecné slávnosti. Oboznámili sa so systémom likvidácie komunálneho odpadu, riešenia infraštruktúry, bytovej politiky a rómskej otázky. Pri stretnutiach nadviazali nové pracovné kontakty.
Získané poznatky a skúsenosti budú prínosom pre obe strany. Rada ZOZO sa bude tvorením novej koncepcie zaoberať na prvom sneme po účinnosti nového zákona o turizme a cestovnom ruchu v marci alebo apríli budúceho roku.

Prehlásenie primátora mesta Senica RNDr.Ľubomíra Parízka (nezávislý):
Vzhľadom na rozpočet mesta Senica sme sa spolu so  zástupcom Mgr. Petrom Huttom  zúčastnili tejto poznávacej pracovnej cesty v rámci svojej dovolenky a za vlastné finnančné prostriedky. Poznatky, ktoré sme získali, uplatníme v prospech mesta a regiónu. Takúto istú cestu absolvovali aj naše partnerské obce z Veľkých Pavlovíc a okolia, s ktorými si vymeníme skúsenosti a pripravíme nové projekty v oblasti cestovného ruchu.

Klub starostov okresu Senica

Ďalej:V kríze a pred voľbami zaplatíme našim starostom a primátorom cestu po Švajčiarsku, Taliansku a Francúzsku


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024