Najdôležitejšou informáciou je, že Klub dôchodcov v Malackách stále existuje. V zhluku niekoľkých seniorských organizácií, ktoré pracujú v meste, možno nedopatrením vyšla na verejnosť informácia, že najtradičnejší nositeľ stretávania sa dôchodcov prestal fungovať. A pritom je všetko práve naopak.

 

Zľava: bývalá predsedníčka Klubu dôchodcov D. Malinová s vedúcou Klientskeho centra MsÚ Alenou Kmecovou a primátorom mesta J. Říhom. Foto: Stanislav Osuský

 

 

Aktuálne sa vymenilo vedenie klubu: bývalú predsedníčku Danielu Malinovú vo funkcii vystriedala Veronika Jahodová. Kuriózna a veselá „ovocná“ zhoda v priezviskách oboch protagonistiek mnohým vyčarila úsmev na tvári. Obe ženy pristúpili k svojej úlohe v novej situácii odhodlane a zodpovedne. D. Malinová zaspomínala na predchádzajúcu bohatú činnosť Klubu dôchodcov v Malackách, o ktorej vypovedá aj niekoľko hrubých kroník. „Všetky aktivity prispôsobujeme skutočnosti, že naši členovia sú ľudia v pokročilom veku, sedemdesiatnici, osemdesiatnici a starší. Najstaršia členka, pani Vlasta Nemečková, má 95, a najstarší člen, pán Ján Kilián, dokonca 99 rokov,“ priblížila expredsedníčka.
 

Novozvolená vedúca klubu najstarších Malačanov V. Jahodová informovala o dôležitej skutočnosti: „Z dôvodu našej identity a originality sme názov organizácie zmenili na Denné centrum v Malackách. Organizačne je začlenené pod Mestský úrad Malacky – Klientske centrum.“

 

A čo všetko tu na členov klubu čaká? „Usporadúvame besedy, prednášky o zdraví, výžive, kultúre či systéme sociálneho zabezpečenia. Stretávame sa pri príležitosti sviatkov a jubileí. Naši členovia pravidelne spolu čítajú dennú tlač, diskutujú na rôzne témy z internetu, chodia  na jednodňové výlety a je toho ešte oveľa viac,“ hovorí V. Jahodová s tým, že hlavnou úlohou centra v budúcnosti bude rozšíriť členskú základňu o nových členov. Stretnutia v dennom centre sa konajú denne od pondelka do štvrtka od 13.00 do 18.00 h.
 

Pani Malinovej, ktorá zostáva dôležitým poradným hlasom, ďakujeme za dlhoročné predsedníctvo Klubu dôchodcov v Malackách a organizácii pod vedením pani Jahodovej  želáme veľa príjemných dní a spoločne strávených chvíľ so seniormi.

 

Ingrid Sochorová


.

BM: Ustekana sobota