Osoby so zdravotným postihnutím majú možnosť pri ochrane svojich práv obrátiť sa na špecializovaný úrad. Sídli v Bratislave a vedie ho Zuzana Stavrovská, ktorá prišla do Malaciek predstaviť prácu svojho tímu.

 

Komisárka Z. Stavrovská (v strede) a jej spolupracovníčky odchádzali zo Vstúpte s úsmevom a darčekmi.

 

Komisárka sa stretla s primátorom a so zástupcami organizácií pre zdravotne postihnutých, navštívila vybrané školy, neziskovú organizáciu Vstúpte a Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách. Mohli sa s ňou osobne stretnúť aj obyvatelia.

 

Zuzanu Stavrovskú do funkcie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím zvolila Národná rada SR v decembri 2015. Jej úrad okrem iného posudzuje a monitoruje dodržiavanie práv tejto skupiny. Komisárka spolu so svojím tímom navštevuje slovenské mestá, kde nich zisťuje, aká je situácia zdravotne postihnutých v praxi a zbiera podnety pre zlepšenie ich životných podmienok. „So záujmom som si vypočula, ako mesto postupne odstraňuje stavebné bariéry vo verejnom priestore a ako podporuje organizácie v sociálnom zabezpečení,“ povedala Z. Stavrovská. Primátor Juraj Říha vyzdvihol spoluprácu mesta s Radou seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, informoval o chránenom pracovisku mestskej polície a zdôraznil, že mestský úrad už viac ako rok sídli v budove s bezbariérovým prístupom.
 

Úrad komisárky v roku 2016 preveroval 466 podnetov, z nich uzavrel 212. Ako nás informovala Z. Stavrovská, v 49 prípadoch konštatoval porušenie práv zdravotne postihnutých. Vinníkmi boli rôzne inštitúcie: úrady práce, poisťovne, domovy sociálnych služieb i školy. „Keď už nevedia pomôcť občianske organizácie, je dobre, že sa môžeme obrátiť práve na komisárku,“ povedala pre mestské médiá predsedníčka krajskej rady Slovenského zväzu telesne postihnutých Mária Trenčíková. S komisárkou sa už stretla niekoľkokrát a jej výjazdy „do terénu“ považuje za užitočné pre všetkých. „Chceme odstraňovať predsudky a nedostatočnú empatiu zo strany väčšinovej spoločnosti. Životné podmienky zdravotne postihnutých a ľudí bez postihnutia sa musia čo najviac priblížiť,“ uzavrela svoj deň v Malackách komisárka.

 

 

www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

 

 


.

Osobnosti kraja BSK