Do pútnického miesta v Šaštíne každoročne vo februári putuje viac ako tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale i zahraničia. Pozrite si program.

 

Ilustračné foto: facebook.com/putzalubenych

 

 

Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia.

Púť trvá tri dni a každý jeden z nich má bohatý program, ktorý je posilou do spoločného kráčania našich zaľúbených. Je určená pre mladých ľudí, aby načerpali silu a chuť rozvíjať ich vzájomnú lásku vo vzťahu s perspektívou smerovania do manželstva, pozvali Ježiša do svojho vzťahu, dali mu prvé miesto a prostredníctvom jeho Matky Sedembolestnej Panny Márie si vyprosili mnoho milostí pre svoj vzťah, práve na tomto pútnickom mieste.

V centre každého dňa je sv. omša a počas jednej zo sv. omší si mladí (chlapec dievčaťu a dievča chlapcovi) vyjadria predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia si obnovia svoj manželský sľub.

V programe nechýbajú svedectvá životných skúseností; obohacujúce a zaujímavé prednášky, na základe ktorých nasleduje práca v malých skupinkách s manželskými pármi; koncerty veriacich mladých ľudí rozdávajúcich radosť a nádej cez hudbu; divadlo a besedy so vzácnymi ľuďmi. Počas púte majú mladí možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, využiť službu ucha, stíšiť sa pri adorácii a zapojiť sa do posvätného ruženca.

 

 

Program púte zaľúbených

PIATOK (16.2.):

 • 15:00* Korunka Božieho milosrdenstva – pavlíni
 • od 15:30 Registrácia pútnikov
 • 18:00* Úvodná svätá omša – celebruje páter Michal NIŽNÁNSKY OSPPE (Šaštín), zbor z Partizánskeho
 • 19:30 Začatie programu, privítanie pútnikov v telocvični, organizačné pokyny
 • 19:45 Divadlo – otec Róbert FLAMÍK SDB a mladí z Partizánskeho
 • 21:00 Koncert – Pjur
 • 22:15 Svedectvo – manželia BARÁNKOVCI
 • 23:30* Rande u mamy, ruženec k Sedembolestnej Panne Márii – hlavný organizačný tím Púte zaľúbených
 • *večerné slovko a požehnanie – Saleziáni dona Bosca

 

SOBOTA (17.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY
 • 08:00 Spoločná ranná modlitba
 • 08:15 Prednáška: Sila krásy a krása sily – otec Pavol HUDÁK (Rektor Domu Anky Kolesárovej, Vysoká nad Uhom) a hosť otec Andrej DARMO
 • 10:15 Práca v skupinkách s manželským párom
 • 11:30 OBED
 • 12:00 Doplnkový program
 • 12:00 Film s diskusiou(obmedzený počet miest – 30 párov)
  Miroslav JANÁK
 • 12:30 Tvorivý workshop (hodnotová orientácia) Téma:“Ideálny muž, ideálna žena” pre tých, ktorí si dovolia mať sny o svojom životnom partnerovi (obmedzený počet miest – 15 párov)
  Fryšták, frystak.sdb.cz, (orientačné dni)
 • 13:00 Moderovaná prehliadka Národnej Svätyne
  pavlíni
 • 14:00 Prednáška: Naplňovanie vzájomných potrieb – manželia BARTKOVCI
 • 15:45 Práca v skupinkách s manželským párom
 • 17:30 VEČERA
 • 19:00* Svätá omša – počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje don Anton ČERVEŇ SDB (Žilina), zbor z Malaciek
 • 21:00 Koncert – Dominika GURBAĽOVÁ & priatelia
 • 22:30 Svedectvo – manželia VALACHOVCI
 • 23:30* Moderovaná adorácia – otec František MOŠKO (Kúty)
 • *večerné slovko a požehnanie – pavlíni

 

 NEDEĽA (18.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY
 • 08:00 Spoločná ranná modlitba
 • 08:15 Svedectvo – manželia HORNIAKOVÍ
 • 09:00 Beseda s otcom biskupom Stanislavom STOLÁRIKOM (Rožňava)
 • 10:30* Svätá omša – celebruje otec biskup Stanislav STOLÁRIK (Rožňava), zbor z Malaciek
 • 12:00 OBED

 

Na mieste sa nebude dať registrovať! Bez registrácie sa bude dať dostať len na program v Bazilike.

 

* program v Bazilike
** hlavný program Púte zaľúbených prebieha v telocvični
*** organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu


.

Osobnosti kraja BSK