Viete, čo majú spoločné Harlem v New Yorku, sicílske Palermo, hlavné mesto Taiwanu Tchaj-pej, slnečné Miami na Floride či metropola Kuby Havana a naše Malacky? K odpovedi by sme sa mohli dopracovať cez konštatovanie, že nie sú grafity ako grafity.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

 

Osobitý spôsob písania sprejom na veľké plochy môže mať vo viacerých prípadoch hlbokú myšlienku, poslanie. Tieto atribúty napĺňa celosvetový projekt Anjelské krídla, ktorý vytvorila umelkyňa Colette Miller zo Spojených štátov amerických v roku 2012 v uliciach Los Angeles, meste anjelov. Postupne namaľovala anjelské krídla po celom svete. Ľudstvu majú pripomínať, že my sme anjelmi našej planéty.

 

 

Silná myšlienka oslovila aj členov občianskeho združenia Ľudia pre Malacky (LPM). O svojom zámere informovali priamo Colette, ktorá súhlasila s vytvorením anjelských krídiel inšpirovaných jej projektom. O súhlas požiadali mesto, vlastníka stavby Bratislavský samosprávny kraj a správcu nadjazdu Regionálne cesty Bratislava.
Prečo vybrali práve piliere nadjazdu, sme sa spýtali zástupcu primátora a člena o.z. LMP Milana Ondroviča: „Ako miesto na realizáciu diela – grafit anjelských krídel –sme vytipovali piliere nadjazdu, pretože popri nich vedie frekventovaný chodník. Po tom, čo sa tam vybudoval skatepark, trávi pod nadjazdom svoj voľný čas veľa mládeže a anjelské krídla im majú okrem pôvodnej myšlienky ukázať, že grafity môžu byť aj umením, nielen neestetickou čarbanicou. Navyše, je to ďalší krok smerom  vedúca k humanizácii celého priestoru pod nadjazdom, o čo sa mesto systematicky snaží.“

 

Zostávalo nájsť niekoho, kto by sa s výzvou anjelského grafity v našom meste dokázal popasovať. Preto zainteresovaní v projekte oslovili jedného z najstarších a najdlhšie pôsobiacich grafity umelcov na Slovensku Michala Ewilon Bajčiho. A tak vďaka spoluzakladateľovi medzinárodného združenia grafity umelcov „FRUITS OF DOOM“  a členom zoskupenia POINT3 máme od novembra minulého roka anjelské krídla aj v Malackách. Ide o interaktívne verejné umelecké dielo v ľudskej mierke, pri ktorom sa záujemcovia môžu odfotiť a stať sa tak jeho súčasťou.

Foto: Stanislav Osuský

 

 

Samotná Colette bola s realizáciou diela veľmi spokojná. Všetci, ktorí sa na projekte prvých anjelských krídiel na Slovensku podieľali, veria, že ich ocenia aj obyvatelia mesta. „Momentálne je typické zimné, trocha pochmúrne a trocha zablatené počasie, ale veríme, že ľudia si k malackým anjelských krídlam nájdu cestu predovšetkým na jar, vo veselšej atmosfére,“ skonštatovala Gabriela Bedard, účastníčka projektu a zároveň referentka z Útvaru strategického rozvoja Mestského úradu v Malackách. V redakcii sa tak možno dočkáme pekných fotografií od domácich anjelov.

 

Ingrid Sochorová


.

BM: Festival Záhrad