Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu a štvrok (21. a 22.2.), v čase od 8:00 h do 13:25, realizujú výlukové práce v úseku Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže.

 

 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu za účelom zlepšenia rozhľadových pomerov na priecestiach. Dňa 22.2. sa vykoná navarenie srdcovky vo výhybke č. 4. Dôvodom je odstránenie defektoskopickej chyby. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


.

Osobnosti kraja BSK