Tennis Motion – september 2018

Preverenie tradičnej receptúry ukázalo, že Skaličania pečú trdelník podľa tradičnej receptúry

Tlačová správa 0

Začiatkom tohto roka zarezonovala v domácich  médiách správa o nekvalitnom zložení niektorých slovenských potravín. Medzi inými sa diskutovalo aj o používaní nepovolených zložiek pri výrobe obľúbeného slovenského pekárenského výrobku.

 

 

Na základe tejto skutočnosti požiadalo mesto Skalica o preverenie a potvrdenie zhody receptúry tradičného trdelníka, ktorý je vyrábaný priamo v Skalici.
 

V týchto dňoch bolo mestu doručené vyjadrenie zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. ,,Úrad potvrdil, že zo všetkých výsledkov skúšok, meraní, zistení, posudzovaní a vyhodnotení bola zistená zhoda vlastností certifikovaného výrobku a výrobného procesu,“ uviedol viceprimátor Skalice Milan Roman. ,,Mestský trdelník, ktorý vyrába Správa mestského majetku, teda spĺňa požadovanú historickú receptúru. V praxi to znamená, že ide presne o taký výrobok, aký vyrábali ešte naše staré mamy,“ dodáva Roman.
 

Potvrdením certifikátu a vyjadrením príslušného úradu si občania Skalice môžu byť istí, že v tomto trdelníku nenájdu žiadne nevhodné zložky, akými sú umelý margarín alebo nepovolený emulgátor.

Tennis Motion – september 2018