Po jej ukončení budú môcť cestujúci využívať modernú čakáreň s bezplatným pripojením na internet, novými lavičkami, informačnými tabuľami a osvetlením. Počas prác bude čakáreň uzavretá a cestujúcim bude opäť k dispozícii koncom mája.

 

 

Súčasťou modernizácie čakárne autobusovej stanice v Senici bude kompletná výmena elektrickej inštalácie, kúrenia, dlažby, okien, vstupných dverí na oboch vstupoch a podhľadov. „Dokončením modernizácie čakárne bude zavŕšená kompletná modernizácia autobusovej stanice v Senici. Vzhľadom na rozsah prác je potrebné priestory čakárne dočasne uzavrieť, nakoľko modernizáciu v takomto rozsahu nie je možné vykonávať po etapách. Aj touto cestou prosíme cestujúcu verejnosť o pochopenie a trpezlivosť,“ povedal Jozef Gaža z ARRIVA Trnava zodpovedný za stredisko Senica.

Zároveň upozornil, že predajné miesto bude z čakárne dočasne presunuté do zadnej služobnej časti budovy, kde bude potrebné zazvoniť na zvonček pred zadným vchodom. Nakoľko počas prác nebudú prístupné ani verejné toalety v čakárni, cestujúci budú mať k dispozícii mobilné toalety umiestnené pred budovou autobusovej stanice.

 

ARRIVA Trnava na jar minulého roka odovzdala do užívania zmodernizované priestory autobusovej stanice slúžiace pre vodičov – dispečing, oddychové priestory a kuchynku pre vodičov. Tieto priestory využívajú okrem vodičov spoločností ARRIVA aj vodiči ostatných dopravných spoločností počas ich prestávky v Senici. „Okrem cestujúcej verejnosti dbáme aj na bezpečnosť a pohodlie našich kolegov – vodičov. Aj im sa snažíme poskytnúť európsky štandard a komfortné podmienky na našich staniciach,“ uzavrel J. Gaža.
ARRIVA na Slovensku a vo svete
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 spoločnosť prevádzkuje prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností a servisná spoločnosť.

ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb a členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.


.

Záhorácke rádio 2023