Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky.

 

 

Zahájenie prijímacieho konania je 4.4. o 9:00 na Mestskej polícii na ul. Bernolákova 5188/1A, v Malackách. Záujemcovia dostavte sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Žiadosti a životopisy neposielajte.

Podmienky prijatia:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • minimálny vek 21 rokov
  • bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť

.

BM: Ustekana sobota