Rusinka

Svetový deň stolného tenisu aj v Sekuliach a Jánoch

Jozef Komorný 0

Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) organizuje každoročne Svetový deň stolného tenisu World Table Tennis Day – WTTD, ktorý v tomto roku pripadá na piatok 6. apríla.

 

 

Svetový deň stolného tenisu je charakterizovaný ako oslava radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

 

Športový klub Jáňan Moravský Svätý Ján v spolupráci so Základnou školou Sekule a s Materskou školou Moravský Svätý Ján  sa zapojí do tohtoročného Svetového dňa stolného tenisu. V piatok 6. apríla v rámci vyučovania pripravíme pre žiakov ZŠ Sekule v telocvičniach a pre žiakov MŠ Moravský Svätý Ján v škôlke ukážky stolného tenisu a súťaže pre žiakov.

Bany 2018 bundy