Pekné, čisté a upravené Malacky – taký je zámer spoločnosti TEKOS, ktorá intenzívne rozbehla jarné práce po celom meste. Vo štvrtok 5. apríla sme niekoľkých jej zamestnancov zastihli pri úpravách záhona v okolí sochy Milana Rastislava Štefánika.

 

 

Odstraňovali starú spodnú zeminu a nahrádzali ju substrátom z vlastnej skládky, ktorý je obohatený o biohumus. „Pred niekoľkými rokmi bola v tejto lokalite veľká vodárenská porucha. Ak k tomu prirátame skutočnosť, že pôda nebola dlhodobo menená, kroky, ku ktorým sme pristúpili, boli nevyhnutné. V polovici mája, po takzvaných zmrznutých svätých, budeme vysádzať letničky a kvalitnejšia zem vytvorí lepšie predpoklady pre ich rast,“ informoval Jozef Slezák zo spoločnosti TEKOS.

 

S príchodom jari sú v centre pozornosti všetky malacké verejné priestranstvá. Po roku sa čistia záhony, veď suché, odumreté rastlinky treba ošetriť – zastrihnúť, oddeliť, vyčistiť, vyhrabať. „Povrch oživujeme drevnou štiepkou, aby nezarastal burinou, udržiaval vlahu a zároveň pekne vyzeral. Kríky a stromy ošetrujeme jarným rezom a podľa potreby striháme, napríklad aj preto, aby neobmedzovali ľudí. Máme vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá sa venuje len zeleni,“ priblížil J. Slezák.

 

Ako ďalej povedal pre Malacký hlas, ľudia z TEKOS-u už vo februári a v marci vyhrabávali lístie v centre mesta, v Zámockom parku i na cintorínoch a čistili priestranstvá po zimnom posype: „Údržbu robíme špeciálnym vozidlom, ktoré odvádza kvalitnú prácu. Začíname vždy od stredu mesta a ideme až po jeho okrajové časti. Pravidelný monitoring nám ukazuje, kde je vysoká prašnosť, v týchto lokalitách robíme údržbu častejšie.“ Ľudia, ktorí sa starajú o zdravé a estetické životné prostredie v Malackách, majú plné ruky práce aj pri údržbe mestského mobiliáru, likvidácii divokých skládok, zbere odpadu na výjazdoch z mesta pri okrajoch ciest a chodníkov a všeobecne pri odstraňovaní nečistôt, ktoré sa hromadia nielen prirodzeným spôsobom, ale aj činnosťou nezodpovedných obyvateľov. „Stále je čo naprávať a navyše – naše kapacity sú obmedzené. Keby sa ľudia postarali čo len o zveľaďovanie záhonu pri bytovom dome, aj naša práca a snaha by bola účinnejšia. Teší nás, že sa nájdu Malačania, ktorí ochotne priložia ruku k dielu, no dosť je i takých, ktorí našu prácu maria. A tak nájdete na detskom ihrisku dolámaný kolotoč a je vám zrejmé, že toto by malé deti urobiť nedokázali. Pritom stav životného prostredia v meste by mal byť v záujme každého obyvateľa,“ zdôraznil na záver J. Slezák.

 

 

Príchod jari do nášho mesta podčiarkuje aj úsilie spoločnosti TEKOS. U externého dodávateľa rastlín už čakajú predpestované muškáty, ktoré budú skrášľovať Malacky v závesných kvetináčoch a v dvoch okrasných pyramídach. Najmenší obyvatelia a ich rodičia sa môžu tešiť na čistý piesok v detských ihriskách.

 

Ingrid Sochorová, foto: N. Bednáriková


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

BM Záhada Vedy