V zdravom dome – zdravý vzduch. Zabezpečte si doma zdravý stále čerstvý vzduch, ktorý vám šetrí náklady na vykurovanie a v lete dokáže ochladiť dom.

 

 

Zdravé bývanie
Vetranie má najvýraznejší vplyv na zdravé prostredie vo vašom domove pre vašu rodinu.

Šetrenie nákladov
Pravidelným vetraním dosahujú straty na vykurovaní až 40% nákladov.

Plnenie noriem a legislatívy
Od 1.1. 2016 je potrebné spľňať prísnejšie normy pri kolaudácii.

Minimalizujte plesne
Prúdenie vzduchu v dome minimalizuje vznik plesní.

 

Princíp rekuperácie

Rekuperácia je spätné získavanie tepla zo vzduchu, ktorý vypúšťame von. Na obrázku je znázornený princíp rekuperácie. Oranžovou farbou je označený odpadný vzduch odsávaný z kuchyne, kúpeľne a wc. Tento vzduch má izbovú teplotu 21°C. Z vonku je nasávaný vonkajší vzduch označený modrou farbou. Teplota vonkajšieho vzduchu sa mení s ročným obdobím, ale pre zjednodušenie vysvetlenia sme si určili zimnú prevádzku -5°C. Vo výmenníku sa tieto dva prúdy vzduchu nikdy nestretávajú, ale cez steny lamiel výmenníka odovzdáva odpadný (oranžový) vzduch teplo nasávanému (modrému, čerstvému) vzduchu. Týmto odovzdaním dosiahneme ohriatie čerstvého privádzaného vzduchu do domu (ružová farba). Na opačnej strane vychladíme odpadný vzduch až na mínusové hodnoty (hnedá farba). Takto vychladený odpadný vzduch je vypúšťaný do okolia.

 

Viac informácií na: www.rsrekuperacia.sk

 

 

Častou otázkou investorov je práve „prečo mám riešiť vetranie?“

Otázka je to úplne logická, kedže v minulosti sa nič také neriešilo. Dôvodov prečo je to tak existuje viacero.

Stavby súčasnosti sú charakteristické absolútne odlišnými vlastnosťami, ako mali tie v minulosti. Všetky tieto odlišnosti pramenia jednak zo strany stavebníkov, teda investorov a ich nárokov na dnešné budovy ako aj zo strany požiadaviek noriem a legislatívy. Z pohľadu stavebníka to je celý rad vlastností, ktoré od dnešnej novostavby požaduje: zdravé bývanie, adekvátna klíma, nízka spotreba energií na vykurovanie a ohrev TÚV a definovaná úroveň komfortu bývania.

Platné normy nám následne okrem iného zadefinujú minimálnu úroveň jednotlivých parametrov budovy. S týmto všetkým následne súvisí vyhotovenie celého domu, kde na základepožiadaviek používame kvalitné izolačné materiály, kvalitné okná a ostatné súčasti celej konštrukcie. Konečným výsledkom je pomerne tesný objekt, u ktorého v prípade, že má byť hygienicky vyvetraný tradičným spôsobom, musíte okná otvoriť dokorán raz za hodinu na 5-10 minút. A toto už nieje o plýtvaní energiou, ale hlavne o poskytovanom komforte. Nehovoriac o tom, že asi málokto bude v noci vstávať aby vyvetral. Dôsledkom v praxi býva nezdravé vnútorné prostredie, prameniace vo vysokej vlhkosti a hlavne vysokom obsahu CO2 vo vzduchu. A tu sa dostávame k tomu, že síce dom je nový, pomerne šetrný, ale bývanie v ňom je v prípade zanedbávania pravidelného vyvetrania nezdravé.

 

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome.

 

Konzultáciu, návrh a inštaláciu vám zabezpečí spoločnosť RS Computer, s.r.o. Sekule.
Kontaktujte nás telefonicky 0908 149 314 alebo emailom rscomp@rscomputer.sk.
Všetky informácie o rekuperácií nájdete aj na našom webe www.rsrekuperacia.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024