Príslušníci HaZZ v Trnavskom kraji v priebehu pondelka 4. októbra 2010 v súvislosti s búrkovou činnosťou a veternou smršťou zasahovali celkom tri krát.

Príslušníci OR HaZZ v Skalici z hasičskej stanice v Holíči zasahovali spolu dva krát a príslušníci OR HaZZ v Senici z hasičskej stanice v Senici zasahovali jeden krát. Pri týchto zásahoch boli odstraňované spadnuté stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií.

Ivan Peťko


.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23