Mesto Malacky dnes (piatok 20. apríla) otvorilo kanceláriu bezplatnej právnej pomoci pre seniorov. Právna poradňa sídli na I. poschodí budovy mestského úradu na Bernolákovej ulici. Bezplatné právne poradenstvo sa poskytuje seniorom, ktorí majú trvalý pobyt v Malackách.

 

 

Podľa primátora Juraja Říhu je to ďalší krok mesta v zlepšovaní životných podmienok starších ľudí. „Seniori sú dôležitou súčasťou života mesta a zároveň, žiaľ, veľmi zraniteľnou skupinou. Bývajú totiž častými terčami podvodníkov a špekulantov,“ povedal primátor.


Kancelária je otvorená dvakrát do mesiaca, vždy v prvý a tretí piatok v čase od 10.00 do 12.00 h. V tomto čase je na mestskom úrade prítomný advokát, na ktorého sa môžu seniori obrátiť vo veciach týkajúcich sa exekúcií, rodinných vzťahov (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov), dedičského konania, zmluvných vzťahov (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy), majetkových záležitostí (vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu), spotrebiteľských problémov (reklamácie tovaru/služieb) a právnej ochrany (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi). Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a  nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.

Na otvorení kancelárie sa zúčastnili predstavitelia seniorských organizácií a združení pôsobiacich v meste Malacky. 

 

-MsÚ-


.

Lapková patrola