Bilingválna (slovensko-anglická) detská akadémia vedená pedagogickým prístupom Marie Montessori v Sekuliach.

 

 

Bilingválna (slovensko-anglická) detská akadémia vedená pedagogickým prístupom Marie Montessori, ktorá priniesla úplne nový pohľad na detstvo, ponúka unikátne montessori vzdelanie, kde stredobodom pozornosti je dieťa so svojou túžbou sa rozvíjať. Cieľom montessori pedagogičky je snaha rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, no tiež pracovať spolu v tíme a vzájomne sa rešpektovať. Poslaním našej výchovy a vzdelávania je vzbudiť u detí záujem a podnietiť v nich prirodzenú zvedavosť. Tak sa v nich vypestuje prirodzená túžba po vzdelaní.

Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.

 

O našej akadémii
Celodenné vzdelávanie na princípoch montessori pedagogiky pre deti od 2 do 6 rokov (po individuálnej dohode je možné prijať aj mladšie dieťa), kde má dieťa slobodnú voľbu vybrať si činnosť a jej formu a čas.

Individuálny a rešpektujúci prístup k dieťaťu a jeho prirodzenému vývinu – “Pomôž mi, aby som to dokázal sám”.

Súčasťou prirodzeného prostredia je aj vonkajšie prostredie. Sídlime v priestrannom, slnečnom rodinnom dome v obci Sekule v blízkosti lesa, s veľkou a bezpečnou záhradou, ktorá umožňuje dieťaťu voľnosť pohybu, a v ktorej majú deti možnosť pestovať rastliny, ovocie a zeleninu.

 

Navštívte nás
Máte záujem ponúknuť vášmu dieťaťu vzdelávanie na princípoch montessori pedagogiky?
Ozvite sa nám telefonicky 0948 508 334 a dohodnite si s nami stretnutie, kde sa dozviete viac o vzdelávaní, ktoré ponúkame.

 

Dominika Rusňáková

Učiteľka s nadobudnutou dlhoročnou praxou v medzinárodných škôlkach s certifikovaným Montessori vzdelaním akreditovaným Ministerstvom školstva o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydanom Slovenskou asociáciou Montessori zameranom na prácu s deťmi od 3 do 6 rokov.

Absolventka Montessori seminárov u zakladateliek kurzu „Montessori cestou“zameraných na prácu s deťmi od 0 do 3 rokov.

Absolventka všetkých oblastí Montessori vzdelávacích seminárov a Montessori Filozofie v centre Holistického vzdelávania v Bratislave zameraného na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov.

Absolventka inšpiratívneho kurzu „Respektovat a být respektován“ u zakladateľov, lektorov – Tatjana Koprivová a Pavel Kopriva.

Držiteľka medzinárodných certifikátov: University of Cambridge – ESOL Examinations, ESOL Skills for Life – Speaking and Listening , Reading, Writing Level 1 & 2 získaných po dvojročnom štúdiu na Brockenhurst College vo Veľkej Británií.

Absolventka ročného vzdelávania na Stanmore College v Londýne s ukončeným vzdelaním Edexcel Certificate – advancing learning, changing lives.

Absolventka inšpiratívneho kurzu Play Wisely (múdre hranie) zameraného na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity podľa vedeckých výskumov NASA a Montessori princípov u zakladateľky Patty Hannan.

 

Ďalej: Viac o Montessori Academy Sekule

 


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

BM Záhada Vedy