Poznáme to všetci: lákavé ponuky po telefóne, zájazdy spojené s prezentáciou výrobkov, podomoví predajcovia, falošní elektrikári, podvodníci, jedným slovom šmejdi.

 

 

Nenápadným spôsobom vedia manipulovať, v niektorých prípadoch sú dokonca nátlakoví či agresívni, a tak sa stane, že človek kúpi predražený nekvalitný výrobok alebo taký, ktorý vlastne ani nepotrebuje. Ťažko sa im odoláva, svoje o tom vedia predovšetkým seniori. Ide o najzraniteľnejšiu skupinu, pričom často sa dostanú až do stavu exekúcie.

 

Malacky myslia na svojich seniorov a práve pre nich otvorilo kanceláriu bezplatnej právnej pomoci. Právna poradňa sídli na I. poschodí budovy mestského úradu na Bernolákovej ulici. Bezplatné právne poradenstvo sa poskytuje seniorom, ktorí majú trvalý pobyt v Malackách. „Mesto si uvedomuje svoju zodpovednosť,  preto sme sa rozhodli pre bezplatnú právnu pomoc pre seniorov. Tu dostanú základné informácie a tiež radu, kam sa môžu obrátiť. Podávame im pomocnú ruku, aby sa vedeli orientovať v spleti rôznych zákonov,“ povedal primátor Juraj Říha.   

            Kancelária je otvorená dvakrát do mesiaca, vždy v prvý a tretí piatok v čase od 10.00 do 12.00 h. V tomto čase je na mestskom úrade prítomný advokát František Kurnota, s ktorým spolupracujeme na právnej poradni pre Malacký hlas. Seniori sa naňho môžu obrátiť v týchto témach:

 • exekúcie,
 • rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
 • dedičské konanie,
 • zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej, darovacej alebo nájomnej zmluvy),
 • majetkové záležitosti (vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
 • spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb)
 • právna ochrana (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi).

 

Poradenstvo sa neposkytuje v trestných veciach a advokát v rámci bezplatnej právnej pomoci nezastupuje v konaniach na súdoch.

 

Právnik František Kurnota sa vo svojej praxi už stretol s viacerými prípadmi, keď sa seniori stali obeťami nečestných praktík. „Podvodníci si vytipujú osamelých ľudí, ktorí často navštevujú cintoríny. Začnú sa im vyhrážať, že ak nezaplatia, zničia im náhrobný kameň. V Bratislave sa dokonca stalo, že z cintorína zobrali urnu a istú staršiu ženu vydierali, aby im za jej vrátenie zaplatila,“ vymenúva skutočné prípady F. Kurnota. Stáva sa aj to, že seniorov, ktorí už nemajú príbuzných, oberú podvodníci o dom alebo byt. Ako? Vlastne celkom jednoducho. Sú milí, prívetiví a zhovorčiví. Starší osamelí ľudia sú vďační, že sa s nimi niekto porozpráva a ani si nevšimnú, že sa stali obeťou manipulácie.

Na otvorení kancelárie sa zúčastnili zástupcovia seniorských organizácií a združení, ktoré pôsobia v našom meste. Za všetkých sa pre Malacký hlas vyjadrila predsedníčka Denného centra Veronika Jahodová: „My vekovo starší máme od mladosti vypestovanú dôveru voči ostatným, ale je dôležité naučiť sa, že občas treba vedieť povedať aj NIE. Každý z nás by mal vedieť rozlíšiť, čo potrebujem a čo nepotrebujem. Bezplatnú právnu pomoc pre seniorov považujem za veľmi užitočnú a myslím, že ľudia budú jej služby využívať.“

Bezplatná právna pomoc je ďalším krokom mesta v zlepšovaní životných podmienok starších ľudí. V ochrane seniorov však idú Malacky ešte ďalej: aktuálne sa pripravuje proces na dodanie krízovej domácej signalizácie, ktorou si budú môcť seniori okamžite privolať pomoc.

 

 

 

Ako odolať nátlaku

 

 • dobre si rozmyslieť, čo potrebujem
 • o použití mojich peňazí rozhodujem iba ja
 • pri každom zmluvnom vzťahu je 14-dňová lehota na písomné zrušenie zmluvy
 • nebáť sa požiadať o pomoc políciu alebo právnika

 

 

Bezplatná právna poradňa pre seniorov – najbližšie termíny

 

 • 4. máj
 • 18. máj
 • 1. jún
 • 15. jún

 

Na termíny sa netreba objednávať. Stačí prísť a predložiť občiansky preukaz, aby sa overilo trvalé bydlisko seniora. Poradňa je bezplatná a anonymná.


.

Je ok, ak nie si ok BSK