Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo Záhorské múzeum v Skalici dve podujatia: Prezentáciu publikácií a projektov podporených Fondom na podporu umenia a Deň otvorených dverí Záhorského múzea v Skalici.

 

 

V rámci prezentácie pracovníci múzea a autori predstavia najnovšie publikácie- monografiu etnológa Mojmíra Benžu Kroje Záhoria a katalóg Ľudový odev na Záhorí. Tradícia a dnešok k rovnomennej výstave od odborných pracovníkov múzea, etnologičky Dity Csütörtökyovej a historika Richarda Dršku. Z verejných zdrojov boli FPU podporené projekty: vydanie rozšírenej reedície knihy Viery Lukáčkovej V službách človečenstva, Zo života MUDr. Pavla Blaha a vydanie Zborníka Záhorského múzea 8, z ktorého časť je venovaná 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici. Ďalším podporeným projektom bolo reštaurovanie manufaktúrnej zástavy tkáčov zo Šaštína z roku 1825, ktorú môžeme verejnosti prvý raz prezentovať v priestoroch stálej expozície múzea. Podporená bola i akvizícia súboru historického bytového zariadenia, ktorá obohatila zbierkový fond múzea.

Deň otvorených dverí sa uskutoční už tradične v súvislosti so zahájením letnej turistickej sezóny a konaním Trdlofestu. Pri tejto príležitosti bude návštevníkom bezplatne sprístupnená stála expozícia Záhorského múzea v Skalici a Galéria Júliusa Koreszku, vo výstavných priestoroch výstava maliara Jozefa Chrenu Z tvorby.

 

Prezentácia publikácií a podporených projektov – štvrtok 17. mája o 16:00
Deň otvorených dverí –  sobota 19. mája 10:00 – 18:00
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, Skalica


.

BM: Ustekana sobota