Štvrtok (3.5.) patrilo rekreačné stredisko Gazárka žiakom základných škôl, ktorí sa stretli v Šaštíne – Strážach na Spoločnom okresnom kole „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ okresov Senica a Skalica.

 

Víťazi za okres Senica aj Skalica

 

Do súťaže sa prihlásilo 19 zmiešaných družstiev zo základných škôl okresu Senica i Skalica ako aj jedno hosťujúce družstvo z Českej republiky zo Základnej školy Hodonín. Organizátormi sú každoročne odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica.
 

Súťaž obsahuje viacero disciplín v ktorých musia  súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy  ale i praktické zručnosti ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov,  orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany ako aj  poskytovanie prvej pomoci.
 

Samotná súťaž bola napínavá, keď o víťazoch v oboch okresoch rozhodoval jediný bod. Prvé miesto v okrese Skalica získalo družstvo ZŠ Strážnická Skalica pred ZŠ Bernoláková Holíč a tretia skončila ZŠ Kopčany. V okrese Senica obhájilo prvenstvo z minulého roku družstvo ZŠ V.P.Tótha „A“ Senica o bod pred domácou ZŠ Šaštín-Stráže a tretím miestom príjemne prekvapila ZŠ Sadová Senica. Absolútnym víťazom spoločného okresné kola sa stali súťažiaci zo ZŠ V.P.Tótha „A“, ktorí získali na rok do svojej držby putovný pohár.
 

Umiestneným družstvám odovzdali prednostovia Okresných úradov Senica a Skalica Vladimír Kocourek a Viera Kučerová diplomy, víťazné poháre, medaile a vecné ceny. Naprázdno však neodišiel žiaden súťažiaci. Prvé tri družstvá z oboch okresov nás budú reprezentovať o týždeň 10.5. v krajskom kole súťaže v Trnave.

Záverom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizačnom zabezpečení podieľali hlavne pánovi primátorovi mesta Šaštín-Stráže Jaroslavovi Suchánkovi, ako aj celému rozhodcovskému zboru v ktorom opäť pôsobili aj dobrovoľníci civilnej ochrany.

Ďakujeme.

Igor Janšák
vedúci odboru KR
Okresného úradu Senica


.
Toto je čítané

Ktoré kreslá sa hodia do moderného interiéru?

Moderný štýl je jednou z najobľúbenejších možností dizajnu. Dobre sa uplatní v…

BM Záhada Vedy