Piaty ročník študentskej konferencie, zameranej na kvalitnú prípravu študentov na štúdium na strednej škole, vysokej  škole humanitného i prírodovedného zamerania i na prax, sa bude konať  v piatok (11. 5.) od 8.00 do 12.30 na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách.

 

 

Po otvorení konferencie Mgr. Danielom Masarovičom, riaditeľom školy, budú nasledovať vystúpenia bývalých i súčasných študentov gymnázia. Bývalých študentov úspešných v praxi bude zastupovať Ing. Miroslav Konečný, víťaz prestížnej súťaže Startup Awards 2017. Absolventov vysokých škôl budú zastupovať Ing. Tomáš Trenčanský, informatik Software Developer Softec group s.r.o. Bratislava, Samuel Kimlička, informatik spoločnosti Predictale s.r.o. a RNDr. Michal Zajaček, PhD., post-doktorandský vedecký pracovník, Max Planck Institut pre rádioastronómiu, Bonn, Nemecko. Študentov vysokej školy budú reprezentovať Ing. Martin Uher, študent Kňažského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Barbora Kovácsová, študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zástupcami súčasných študentov gymnázia budú tí, ktorí svojimi prácami i vystúpením zaujali porotu i publikum na ročníkových konferenciách (Slávko Ganaj, Mária Hušková, Andrej Kořínek, Lukáš Cauner, Gréta Žáková, Filip Mikuš).

 

Pozvanie na konferenciu prijali i odborníci z oblasti médií a komunikácie: Mgr. Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky, Stanislav Bellan, odborník na public relations a Mgr. Lenka Kožuchová, podpredsedníčka Rodičovského združenia ProSchola.

 

 

Konferencia prináša priestor pre medzigeneračný dialóg a jedným z jej hlavných cieľov je inšpirovať študentov pri výbere vysokej školy, viesť ich k systematickej a kvalitnej práci, motivovať k sebavzdelávaniu a rozvoju svojich schopností.  Naša škola chce aj touto formou pripravovať študentov pre ďalšie štúdium i prax v oblasti humanitných a prírodných vied.

 

Súčasťou konferencie bude i diskusné fórum, kde hostia súčasným študentom budú odpovedať na ich otázky, týkajúce sa motivácie, študijného zamerania, praxe, prezentačných zručností, osobnostných predpokladov, dôležitých pre úspešné zvládnutie štúdia a následnú prax.

 

Aj takouto školskou odbornou konferenciou sa Gymnázium sv. Františka Assiského snaží, aby jeho študenti boli kvalitne pripravení na štúdium, prax i život, pretože kvalitné vzdelanie je cennou investíciou do budúcnosti človeka a spoločnosti.


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

HAŠŠO 6/2024