Od deviatej hodiny piatka 4. mája do deviatej hodiny v sobotu 5. mája sa konal 4. ročník 24 – hodinovej štafety v plávaní a behaní.

 

 

Partnermi a sponzormi organizátorov boli Mesto Senica, RSMS za poskytnutie plavárne plavcom bezplatne, senickým firmám Segum, Váš Lekárnik a Kunowský majer, ktorí pomohli zorganizovať túto akciu, ponúkli ceny do tomboly a prispeli spoločne sumou 1,- € za každého účastníka plaveckej aj bežeckej štafety.

Pri účasti 528 plavcov sa odplávalo spolu 231 km, čím sa vytvoril nový senický rekord. Prvým členom štafety bol primátor Branislav Grimm, najstaršími účastníkmi boli Anna Celléryova (87) a Ladislav Mrákava (85), najmladšou Petra Čermáková (10 mesiacov).

 


Záhorácke rádio 2024 01

 

Súčasťou plaveckej štafety bola aj bežecká štafeta, ktorú organizoval Záhorácký Frišký Tým, kde 49 bežcov „krúžilo“ po cyklotrase nepretržite (časovo súbežne s plavcami) 24 hodín a odbehli 435.5 km. Tu bolo podmienkou, aby každý bežec odbehol minimálne jeden 5 km úsek. Najviac (až šesť) úsekov odbehol Pavol Masaryk z Dojča, ktorý mal aj najrýchlejší čas na jednom úseku 17:43 min. Najstarším bežcom bol Seničan Ondrej Tirpák (70 r.), najmladším Samuel Búzek (17 r.) zo Šajdíkových Humeniec.

Všetkým patrí poďakovanie za vyzbierané dobrovoľné vstupné na plavárni, aj na cyklotrase, ktoré sa odovzdalo telesne znevýhodnenému Milanovi Valáškovi na podporu jeho vysokoškolského štúdia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili. Školám, bežcom, plaveckým klubom, rodinám s deťmi, firmám, plavcom z obvodov a samozrejme nočným plavcom, plavčíkom, ako aj celému personálu plavárne.


.
Toto je čítané
streetball chalange Malacky 2024 Mierové námestie

Malacky zažijú po rokoch veľký streetballový turnaj

Mesto Malacky sa v sobotu (29.6.) stane centrom pouličného basketbalu. Na novovybudovanom…

BM Záhada Vedy