Mesto Malacky pripravuje v rámci prevencie týždeň dopravnej výchovy pre štvrté ročníky základných škôl. V areáli ZŠ Záhorácka bude v dňoch 14. až 18. mája rozložené mobilné dopravné ihrisko, ktoré postupne navštívia všetci malackí štvrtáci.

 

 

Bezpečnosť na cestách je súčasťou projektu preventívnej činnosti, ktorý garantuje  vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície v Malackách Vladislav Kunák. V rámci témy sa deťom vysvetlia pravidlá cestnej premávky – pravidlá korčuľovania, bicyklovania a pešej chôdze – a zdôrazní sa nutnosť ich dodržiavania. Na názorných príkladoch uvidia, ako sa správať a nesprávať na cestách, aké chyby sa robia  najčastejšie a na čo sa zabúda. Získané teoretické vedomosti si žiaci môžu následne vyskúšať v praxi na pripravenom dopravnom ihrisku.

 

„Od tohto roku zavádzame v dopravnej výchove systém. Týždeň teoretickej a praktickej výučby budeme opakovať každý rok, vždy pre štvrtákov, aby sa naučili, ako sa správať a reagovať v cestnej premávke.“ uviedol V. Kunák.

 


.
Toto je čítané

Divadelný spolok Šáchor prináša premiéru hry o prvej záhoráckej upírke

Divadelný spolok Šáchor uvedie 15. a 16. júna svoju 10. premiéru k…

BM Záhada Vedy