V sobotu (12.5.) sa speváci z Centra voľného času v Malackách zúčastnili celoslovenskej súťaže amatérskych spevákov populárnej piesne „Malokarpatský slávik 2018“ v Budmericiach.

 

 

Súťaž prebiehala v 5 kategóriách, každý súťažiaci zaspieval 1 slovenskú a 1 ľubovoľnú pieseň. Tejto súťaže sa zúčastnili 3 speváci z CVČ – Tomáš Kapryš, Ema Antičová a Monika Kopecká.
 

Najvyššie ocenenie získala Monika, ktorá si v 4. kategórii vyspievala nádherné 1. miesto. Porotu zaujala piesňou od Evy Novej „Staré rány nebolí“. Žiačku pripravila pani učiteľka Oľga Ballayová.


.

Osobnosti kraja BSK