Štátne gymnázium v Malackách sa od 1. septembra 2019 stáva aj bilingválnym gymnáziom.

 

Škole sa po splnení podmienok úspešne podarilo zavŕšiť habilitačný proces Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 

Dňa 14. 05. 2018 MŠVVŠ SR vydalo rozhodnutie o zmene v sieti, ktorá spočíva v zaradení študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým do zoznamu študijných odborov a ich zameraní pre Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky, s termínom účinnosti od 1. septembra 2019.

Zmenu v sieti sa podarilo dosiahnuť aj vďaka podpore zriaďovateľa školy Bratislavského samosprávneho kraja a Rade školy pri gymnáziu v Malackách.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy