Žiaci 4. ročníkov malackých základných škôl majú za sebou zaujímavý predmet – dopravnú výchovu. Absolvovali ju v areáli ZŠ Záhorácka na mobilnom dopravnom ihrisku. Ide o prvý ročník projektu, ktorý sa bude opakovať každý rok vždy pre štvrtákov, aby sa naučili, ako správne reagovať v cestnej premávke. Dopravnú výchovu v Malackách organizuje a zabezpečuje mestská polícia.

 

 

Dopravná výchova sa skladala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teórie sa učili o dopravných značkách, reflexných prvkoch či potrebe ich nosenia a o správaní sa v premávke v rôznych modelových situáciách. Nešlo však o nezáživnú výučbu, ale o diskusiu, počas ktorej sa ukázalo, čo deti vedia a čo ešte potrebujú vysvetliť. Potom medzi nich prišiel fiktívny kamarát Kubko, ktorý mal za úlohu bezpečne sa presunúť na bicykli zo školy domov v časovom limite 20 minút. „Je to príbeh o cyklistovi Kubkovi. Predstavte si, že ste na bicykli a idete domov. A tu už máme konkrétne situácie. Budete hovoriť, ktorá značka alebo ktorá situácia je vhodná,“ vysvetlila deťom policajtka A. Oravcová. Druhou hrou bola doplňovačka dopravných značiek podľa prečítaného textu. „Začali sa prázdniny a Peťko sa rozhodol, že pôjde pozrieť babičku, ktorá býva na okraji mesta. Peťko býva blízko centra, čaká ho veľa križovatiek,“ uviedol hru policajt J. Janata.  Peťko mal, rovnako ako Kubko, určených 20 minút na bezpečné a správne dorazenie do cieľa. Deti si tak vyskúšali rôzne modelové situácie v premávke. Naučili sa používať pravidlo pravej ruky, riadiť sa podľa dopravných značiek, prejsť kruhový objazd a križovatky či ukazovať zmenu smeru jazdy na bicykli. Najväčší úspech však malo pexeso s dopravnými značkami. Vedomosti, ktoré si žiaci preverili a doplnili v triede, si následne s nadšením vyskúšali na kolobežkách na dopravnom ihrisku.

Mobilné dopravné ihrisko si však môžu vyskúšať nielen štvrtáci. V sobotu 26. mája počas osláv Dňa detí sa na ňom môžu dosýtosti pohrať všetky deti. Bude rozložené na parkovisku na Hviezdoslavovej ulici pri materskej škole.

 

Text: N. Bednáriková, foto: S. Osuský


.

Je ok, ak nie si ok BSK