Šimon, 10-ročný chlapec s ťažkým viacnásobným postihnutím z Kútov. Navštevuje špeciálnu základnú školu v Šaštíne-Strážach.

 

 

 

Na základe svojho postihnutia, potrebuje okrem špeciálnopedagogickej starostlivosti aj individuálne liečebné pobyty v Neurorehabilitačnom centre ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch, kde počas tohto pobytu absolvuje každý deň 2 hod.neurofyziologických cvičení, počas ktorých má navrhnutý individuálny program – cvičenie rovnováhy na loptách, šikmých plošinách, cvičenie na rebrinách, na bežiacom páse, prekračovanie malých prekážok, chôdza po schodoch… a veľa ďalších terapií, ktoré preukazujú u Šimona progres ako napríklad zlepšenie celkových motorických funkcií, Šimon sa naučil v Adeli sám chodiť, zlepšujú sa rovnovážne reakcie, má istejšiu chôdzu, zlepšila sa mu aj samostatná chôdza v teréne, častejšie zapája do činností pravú stranu tela, zlepšuje sa mu reč a celková socializácia. Preto v spolupráci s nadáciou APA a ZSE, za podpory Obecného úradu Kúty, CVČ Beťárik Šaštín – Stráže, ŠZŠ Šaštín – Stráže a ZŠ A. Radlinského Kúty  sa uskutoční v sobotu  9. Júna 2018 pri obecnom úrade v Kútoch, charitatívne podujatie s názvom „Zabav sa, zašportuj, doplň energiu a tým podpor Šimona“. Finančný výťažok z tejto humanitnej akcie bude použitý na rehabilitačný pobyt v spomínaných Piešťanoch.
 

Podstatou podujatia je zisk v zónach, ktoré majú konkrétne zamerania. HAM zóna, v ktorej si nájdete niečo chutné pod zub. FUN-SPORT zóna, v ktorej si vaše ratolesti spolu s vami môžu zašportovať. V tejto zóne sa tiež predvedie Dobrovoľný hasičský zbor  z Kútov a Kynológovia zo Smolinského. HANDMADE zóna, ktorá bude určená na predaj ručne vyrobených výrobkov.
 

Zabaviť sa a oddýchnuť si môžete pri bohatom programe, ktorý začne o 14:30 na hlavnom pódiu. V programe vystúpia deti zo ZUŠ Kúty, ZUŠ Šaštín – Stráže, zatancuje Latino Scool Sekule, zaspieva hudobná skupina  Little Rockers a skupina V 36.
 

Príďte sa zabaviť a podporiť Šimona, chlapca s veľkým srdcom. Za finančnú pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom, zúčastneným dobrovoľníkom a účinkujúcim.

Mária Österreich, Ľubica Kochová


.

Osobnosti kraja BSK