Lektori národného projektu inovujme.sk strávili piatok 18. mája 2018 s niekoľkými študentmi Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici. Viac než 30 ich nápadov na inovácie v meste si vypočul viceprimátor Milan Roman.

 

 

Počas Inovačného workshopu sa študenti stredných a vysokých škôl učia význam pojmov inovácia a kreativita, zoznámia sa s príbehmi úspešných podnikateľov zo Slovenska a zahraničia. Prostredníctvom hier, testov a rozhovorov im lektori zdôraznia význam kreatívneho myslenia. Práve to je totiž jedným z hlavných ťahúňov našej ekonomiky v budúcnosti. Nová generácia inovátorov prostredníctvom nových nápadov a vlastného podnikania môže vylepšiť pozíciu našej krajiny v rebríčku inovatívnych krajín Európskej únie.

 

V druhej časti Inovačného workshopu lektori učia študentov jednu konkrétnu techniku generovania nových nápadov. Majú možnosť vyskúšať si ju na fiktívnom príklade a neskôr aj na reálnom zadaní z praxe. Tentokrát tému zadávalo mesto Skalica a úloha pre študentov bola jasná – zatraktívniť Skalicu pre jej obyvateľov a turistov.

 

  

Desiatky nápadov bolo zameraných na kultúru, šport, tradície či podmienky pre život. „Boli by sme radi, keby sa obnovila vinárska tradícia mesta, a to napríklad prostredníctvom spoločných oberačiek hrozna,“ hovorí študent gymnázia Daniel Richter. „Chceli by sme vytvoriť občianske združenie. Jeho členovia by sa venovali zveľaďovaniu mestského parku, vytvorili by program pre seniorov, prípadne by mohli pomáhať v psom útulku.“ Vybudovanie mestskej športovej haly, plavárne, zavedenie nočných autobusových spojov či kyvadlovej dopravy počas festivalov, oslovenie atraktívnych gastro reťazcov, laserové hry v meste, vybudovanie podzemného parkoviska, otvorenie kultúrneho centra – tieto všetky a mnoho ďalších nápadov prezentovali študenti priamo viceprimátorovi Skalice Milanovi Romanovi: „Počuť toľko nových nápadov od nezaťažených hláv bolo veľmi inšpiratívne. Niektoré by boli finančne náročné na realizáciu, no niekoľkými z nich sa na úrade určite budeme zaoberať.“

 

Gymnázium F. V. Sasinka vzdeláva študentov už 356 rokov, patrí tak k najstarším gymnáziám na Slovensku. Jeho riaditeľka Božena Stúpalová si uvedomuje význam inovácií: „Študenti ma prekvapili množstvom nápadov, tým, ako myslia, ale aj prezentačnými schopnosťami. Kreatívne myslenie je dôležité pre nás všetkých, posúva nás totiž dopredu v študijnom, pracovnom aj súkromnom živote.

 

 

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.


.

BM: Ustekana sobota