BSK Župné škola Malacky

Chceš sa stať mestským policajtom v Malackách?

Tlačová správa 0

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície Malacky.

 

Foto: Stanislav Osuský

Podmienky prijatia:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • minimálny vek 21 rokov
  • bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť

  

 

Druh pracovného pomeru:

  • plný úväzok
  • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej dovolenky s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú
  • počet obsadzovaných miest: 2
  • k žiadosti je potrebné priložiť štrukturovaný životopis a motivačný list
  • žiadosti s prílohami zasielajte do 08.06.2018 na adresu msp@malacky.sk , alebo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Tennis Motion – september 2018