SSOŠ Via Humana Skalica, ktorá v tomto roku slávi 25 rokov svojej existencie, pokračuje v krásnej tradícii. V slávnostnej atmosfére si 2. júna v Jezuitskom kostole, za prítomnosti svojich najbližších a pedagógov školy, prevzalo maturitné vysvedčenia vyše 70 absolventov.

 

 

Práve tohtoroční maturanti sa postarali o dobré meno školy v externej časti maturitnej skúšky, kde SSOŠ Via Humana dosiahla najlepšie výsledky v rámci stredných odborných škôl okresu Skalica v slovenskom jazyku a literatúre, nemeckom a anglickom jazyku úrovne B1.

 

Riaditeľka školy Dana Dorothea Mikulová udelila tak, ako každoročne, pochvaly  a ocenenia za výborné vyučovacie výsledky dosiahnuté počas štúdia a reprezentáciu školy vo vedomostných, jazykových a športových  súťažiach.

Pochvalu riaditeľky školy a vecné odmeny získali absolventi:

IV.A – Marek Kadlečík, Kristína Mišová, Michaela Mixová, Laura Reháková, Filip Sloboda, Barbora Stašáková, Jana Zborilová

IV.B – Monika Dodrvová, Renáta Halašová, Veronika Krištínová, Romana Pakanová, Mário Pavúček

IV.C – Marek Biskupič, Branislav Jozef Bohunický, Martin Čársky, Viktória Hrončeková, René Čmarada, David Jaša, Boris Kuba, Lukáš Majerčík, Lukáš Nemečkay, Lukáš Novák, Jakub Pail, Patrik Pail, Jakub Pleša, Patrik Regásek, Juraj Serdahely, Dominik Štepanovský

IV.D – Tomáš Antala, Dominika Chodúrová, Ema Smoláriková

IV.E – Dominika Danková, Jana Kadlečíková, Karolína Rybecká,  Nikola Studená

Cenu riaditeľky školy za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy získali úspešní absolventi  Michaela Mixová, Renáta Halašová a Erik Burda.

Najúspešnejšou absolventkou maturitného ročníka 2014 – 2018 sa stala študentka marketingu Michaela Mixová.

K slávnostnej atmosfére prispeli aj študenti I. ročníka. Svojím speváckym vystúpením  Veronika Hyžová a prednesom poézie Michal Nejedlík.

 

 

V jednom zo študentských prejavov zazneli slová: „Pevne verím, že každý z nás, si nájde v tomto svete to, čo ho bude napĺňať a využije každú jednu príležitosť, ktorú mu tento svet ponúkne a využije svoje schopnosti a vedomosti k tomu, aby dosiahol to, po čom naozaj túži. Prajem si, aby sa nám splnili všetky tajné túžby, želania, plány, ciele. Prajem si, aby sme boli všetci šťastní, a keď sa raz stretneme, aby sme v sebe spoznali tých istých  – super študentov  z Humanusky.“

 

 

Pripájame sa aj my, študenti a učitelia. Veľa šťastia, absolventi!

Adriana Ilčíková


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota