Kniha je stále živá a knižnice aby prilákali čitateľov musia pripravovať stále rôzne akcie. Niektoré obce postupne utlmujú svoje knižnice, a ako dôvod uvádzajú nezáujem o jej služby.

Tento nezáujem, ale plynie z nečinnosti miestnych knižníc. Mať knižnicu otvorenú len niektoré dni do týždňa, bez pripravovania akcií na prilákanie nových čitateľov nestačí. Knihy sú stále dobrým obchodným artiklom, o čom svedčia predané náklady kníh. Knižnice majú stále svoj zmysel, ale musia o nich čitatelia vedieť.

Foto: Kuty.sk

V Kútoch pripravili v utorok (12.10. 2010) akciu pre deti z literárneho krúžku. Ako uviedla vedúca knižnice v Kútoch Eva Vítková, “Prečítame si rozprávku, porozprávame si o nej, nakreslíme obrázok.” Deti z literárneho krúžku si vypočuli zaujímavé čítanie z kroniky obce na tému kútske strašidlá. “Predstavu čarodejnice výtvarne spracovali a ich obrázky zdobia našu knižnicu.” dodala Eva Vítková.

Do komentárov pod článkom napíšte, ako by ste oživili vašu miestnu knižnicu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024