Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozýva na ďalší diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je tento raz zameraný na premietanie filmov Svetlé miesto a Oslavy MUDr. Pavla Blaha.

 

 

V programe podujatia bude premietnutý film Oslavy MUDr. Pavla Blaha z roku 1937, ktorý slovom priblíži PhDr. Viera Drahošová. Časť filmu Národopisné slávnosti (tradície z obcí Jablonica, Osuské, Kostice u Břeclavi, Dojč, Skalica, Strážnice, Ratíškovice) divákom priblížia etnologička Mgr. Dita Andrušková, PhD. a etnomuzikológ PhDr. Peter Michalovič.

V premiére sa uskutoční premietnutie filmu Oslavy Dr. Pavla Blaha (s omšou celebrovanou Ľudovítom Okánikom a odhalením pomníka Dr. Pavla Blaha predsedom vlády Milanom Hodžom, Národopisné slávnosti) a Svetlé miesto režiséra Dušana Trančíka. Dokumentárny film pripomína svetlé miesta spoločných dejín Čechov a Slovákov, Skalicu a Luhačovice, kde sa budovali základy budúceho spoločného štátu – Československa. Je zároveň pripomenutím stého výročia jeho vzniku a štvrť storočia od jeho zániku.

Súčasťou podujatia bude výstava MUDr. Pavel Blaho a predaj múzejných publikácií vo vestibule kina. Moderátorkou bude Michaela Hazlingerová.

 

Miesto: Kino Sloboda Skalica
Dátum konania:   štvrtok 28. júna 2018 o 17.00 hod.


.

Osobnosti kraja BSK