Mestské zastupiteľstvo v Malackách na júnovom rokovaní okrem iného schválilo návrhy štyroch všeobecne záväzných nariadení, správu z kontroly poskytnutých dotácií, zmenu rozpočtu mesta či aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta.

 

 

Poslanci vzali na vedomie ústnu informáciu primátora o súťaži na revitalizáciu Mierového a Kláštorného námestia a o rekonštrukcii diaľničného privádzača.

 

V rámci zmien rozpočtu zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 550 tisíc € na rekonštrukciu miestnych komunikácií (250 tisíc €) a odkúpenie pozemku na Píle pre výstavbu záchytného parkoviska (300 tisíc €). Okrem toho poslanci odsúhlasili navýšenie rozpočtu o granty a dary v celkovej výške takmer 90 tisíc €, účelovo viazané na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku. Ďalšou zmenou je transfer z ministerstva pôdohospodárstva 72 390 € na výkup pozemku pre záchytné parkovisko na Píle.

 

 

-lp-/-otano-

 


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

HAŠŠO 6/2024