Po poslednej kontrole Úradu verejného zdravotníctva SR je kúpanie v lokalite Gazárka Šaštín-Stráže na vlastné riziko. Potvrdili sa tu nevyhovujúce biologické ukazovatele (cyanobaktérie a chlorofyl).

 

Foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

 

Prírodné jazerá v Malých Levároch a Plaveckom Štvrtku majú vyhovujúcu kvalitu vody. Kunovská priehrada sa zatiaľ len napúšťa je v zozname vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu s vyhláseným štatútom. Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa Letné kúpalisko Malacky, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica a do prevádzky bolo uvedené Mestské kúpalisko Senica.

 

Zatiaľ nie su známe laboratórne výsledky kvality vody na kúpanie z odberov na prírodných vodných plochách Štrkovisko Sekule a Štrkovisko Adamov.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne kontroluje umelé a prírodné kúpaliská, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Za kúpaciu sezónu je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15.júna do 15.septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. (Zdroj: www.uvzsr.sk)

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK