Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast od 1. júla 2018 dočasne zabezpečuje Národný ústav detských chorôb na bratislavských Kramároch. V Malackách sa ju nepodarilo sprevádzkovať z dôvodu nedostatku lekárov.

 

 

Na stretnutí pediatrov s primátorom J. Říhom opakovane zaznela obava, že nemocnica na Kramároch nemusí zvládnuť nápor pacientov z celého Bratislavského kraja. Mesto zodpovedne hľadá možnosti ako pomôcť.
 

APS pre dospelých v Malackách od 1. júla zastrešuje malacká nemocnica v rámci spoločnosti Nemocničná, a.s.
 

Ambulantná pohotovostná služba pre Malacky:

Dospelí – Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, Malacky
Tel.: 034 28 29 700

Deti a dorast –  Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava (hovorovo Detská nemocnica na Kramároch)
Tel: 02 593 71 111; 0919 174 519

 

Ingrid Sochorová

 


.

Osobnosti kraja BSK